I dag kom ett pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet. Regeringen ger Transportstyrelsen i uppdrag att utreda och analysera:

  • hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat.
  • hur cyklister på ett trafiksäkert sätt kan medges undantag från reglerna om stopplikt vid röd signal när cyklisten gör en högersväng.
  • analysera så kallat allgrönt för cyklister, det vill säga att alla cyklister i en korsning med trafiksignaler får grönt samtidigt.
  • hur ändrade trafikregler kan främja säker omkörning av cyklister, med beaktande av VTI:s litteratursammanställning ”Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln”.
  • om behov finns av förtydliganden eller regeländringar avseende cykling i bredd.
  • utreda behovet av andra ändringar av trafikregler som kan medföra att andelen som reser med cykel kan öka.

Vi ska nog verkligen inte ropa hej ännu. Detta ska nu utredas av Transportstyrelsen och en delrapport angående cykla mot enkelriktat och svänga höger vid rött ska levereras i mars nästa år. Övriga punkter ska levereras i oktober 2022. Det vill säga efter valet – så hur det går med dessa eventuella regeländringar är högst oklart.

Men det är roligt att läsa att det jag började skriva om för nästan 10 år sedan nu äntligen har landat hos regeringen och lett fram till en utredning. År 2012 skrev jag om cykling mot enkelriktat och så kallad allgrön signalreglering. Året efter skrev jag för första gången om att undanta cykeltrafiken från röd signal vid högersväng. 2015 skrev jag om att cykelanpassa trafiksignalerna i Expressen.


Foto: Oskar Ekman

Det har blivit mängder av inlägg på bloggen som berört vikten av att det måste ske en cykelanpassning av trafikförordningen – om man nu önskar sig ett säkert och ökat cyklande.

År 2017 genomförde jag och kollegorna på min dåvarande arbetsplats en utredning åt Trafikkontoret i Stockholm. En utredning som handlade om förutsättningarna att införa just högersväng vid rött och allgrönt:

Så sent som i mars i år skrev jag tillsammans med delar av svenska cykeleliten en debattartikel i Expressen om läget på landets vägar och behovet av skärpt lagstiftning vid omkörning av cyklande.

Så att idag se detta pressmeddelande från regeringen var lite omtumlande. Men jag är också en erfaren räv och har varit med förr. Så till exempel ledde ju inte Cyklingsutredningen 2012 till några särskilda framsteg för cykeltrafiken. Så först när allt är på plats – om det nu överhuvudtaget kommer ske – kan ni tacka mig. Men jag tror inte det blir så…

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.
Leave A Reply