Den enkla lösningen. Den billiga lösningen. En lösning som inte har något med trafiksäkerhet att göra. En lösning som inte fungerar. En lösning som nonchalerar cykeltrafikens existens. En lösning som har fått fotfäste och sprids mer och mer.

Detta är vad entreprenörer och väghållare förmår åstadkomma vid vägarbeten år 2020. När massor av kommuner, ja till och med regeringen, säger sig arbeta för ökat och säkert cyklande. De säger sig prioritera cykeltrafiken. Då möts vi av:


Foto: Per Ankersjö


Foto: @Gottgoke


Foto: Oscar Husmark


Foto: Timo Pohto


Foto: Trafik i stan

Sen kan det se ut hur som helst på arbetsområdet – ansvaret har ju lagts över på dig – du ska leda cykeln. Skyll dig själv annars. Som detta exemplet från Lidingövägen i Stockholm. Mitt på en raksträcka. På ett av staden prioriterat pendlingsstråk:


Foto: Malin Gibrand

Grop i gångbanan. Lösning: kliva av och led cykeln. Och det på en sträcka på 4 – 5 meter. Så på grund av ett mindre arbete på gångbanan ska alla bli gående. Tror ni detta kommer att fungera? Det gör det ju inte, naivt att tro något sådant. Man kunde ha utformat skylten på ett annat sätt:

”Sänk farten, ytan delas med gående förbi arbetsområdet. Visa varandra hänsyn.”

Och då självklart placerat skylten – med större text – innan arbetsområdet och inte exakt vid arbetsområdet – ni vet, för att förvarna trafikanterna. Och skyltat från bägge håll – för cykelbanan är ju dubbelriktad som vi tydligt ser på bilden. Men entreprenören valde att bara skylta från ett håll. Jag får en känsla att det är liksom inte så noga det här med cykeltrafik. Om man nu ska kommunicera med trafikanterna och förväntas få någon reaktion och efterlevnad kan man ju tänka igenom hur detta görs på bästa sättet. Det här ger ju mer en bild av att hjärndöden slagit till.

Vill man skapa en egen yta för gående hade det ju inte heller varit några problem på denna plats. Det är rakt, god sikt och tillräckligt brett. Bara att ta ett fält från cykeltrafiken och reglera kvarvarande fält för cykeltrafiken på detta sätt:

 

Men istället får vi – led cykeln. För det är ju så enkelt. Det kräver ingen tankemöda hos varken entreprenörer eller väghållare. Inga byggtekniska lösningar krävs, ingen omledning, ingenting – endast en skylt. Det är också väldigt billigt – endast skyltkostnad, och sett till att dessa skyltar dyker upp mer och mer så är det ju uppenbart att de återanvänds – om och om igen. Och lägger över allt ansvar för en säker framkomlighet hos de som cyklar.

Detta går alltså landets väghållare med på – de stämplar ok på trafikanordningsplanerna när ansökningarna kommer in. Väghållarna som har ansvar och skyldighet att se till att det är framkomligt och säkert för trafikanterna. Och som ofta säger sig prioritera cykeltrafik – i fina styrdokument i varje fall.

Cyklister och gående är de mest olycksdrabbade trafikslagen vid vägarbeten. Väg- och transportforskningsinstitutet och Trafikverket har studerat detta. Inga av de åtgärder som de föreslår för att förbättra förhållandena för cykeltrafiken handlar om att de som cyklar ska leda cykeln – tvärtom. Åtgärderna handlar om att arbetsområdet måste anpassas efter cykeltrafikens förutsättningar – då blir det säkrare och framkomligt. Precis som man anpassar arbetsområdet efter biltrafikens förutsättningar. Först när cykel behandlas som det fordon det är kommer vi få en förbättrad trafiksäkerhet.

Precis som det står på skylten i bilden högst upp: ”Lär er att planera istället”

 

Relaterade inlägg:

 

Share.
Leave A Reply