DN skrev i går en artikel om att fartkamerorna i Södra länken måste plockas ner pga. att luften är så smutsig att kameralinserna blir smutsiga och förare kan inte identifieras. Detta är oroande av många anledningar:

1, Nu kommer hastigheterna öka i tunnlarna och konsekvenserna av olyckor bli värre. Det är ju så att många av oss bilister har svårt att respektera och följa den enkla trafikregeln  gällande hastighetsbegränsningar. Trafikverket och Polisen har därför tvingats till miljardinvesteringar genom att placera ut fartkameror runt om i landet samt skapa en administration för detta.  

2, Högre hastigheter innebär att utsläppen ökar = ännu sämre luft i tunnlarna och i anslutning till dessa.

3, Vad är det för miljö vi färdas i, vad är det för arbetsmiljö för de som arbetar med drift och underhåll i dessa tunnlar och vad blåser ut ur ventilationstornen?

Och sist men inte minst:

4, Förbifart Stockholm

” Förbifart Stockholm kommer att ha acceptabel tunnelluft” står det på Trafikverkets hemsida, vidare kan vi läsa ” Trafikverket kommer att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att tunnlarna i Förbifart Stockholm får acceptabel luftkvalitet.”

Är det någon som tror att de kommer lyckas?

Vad har då detta att göra med en cykelblogg? Allt hänger ju mer eller mindre ihop. Om vi ser till att idiotin inte segrar här kan vi ju faktiskt använda pengarna på ett klokare sätt. Till exempel att snabbt färdigställa de regionala cykelstråken. Dessa saknas ju till stora delar idag, de som finns är i uselt tillstånd och cykelåtgärder uppvisar en mycket stor potential och lönsamhet. Landshövdingen uttalade sig ju häromdagen i lokalnyheterna ABC om att det råder konkurrens mellan olika investeringar och att det är många saker som ska göras. Om vi då inte gör den absolut mest kostsamma investeringen blir det ju massor över till annat, kanske för samhället mer nyttiga investeringar…  

 

Relaterade länkar:

Tack Björn!

Share.

9 kommentarer

 1. Jag ser utbyggd tunnelbana av hög kvalitet, kanske i en ringled, jag ser utbyggd tvärbana, fler direktbussar, cykel i kollektivtrafiken, ett väl utbyggt och väl utformat cykelvägnät i regionen o framförallt i StorStockholm. Aj då, det var visst bara en dröm… Men det var en fin o trevlig dröm om en bättre framtid. En dröm som går att förverkliga om vi vill.

 2. Krister Isaksson on

  Mia, det var verkligen en fin dröm! Och visst går den att förverkliga om vi bara vill, det är ju inte en naturlag att det ska se ut och vara som det är idag. Det är ju beslut fattade och genomförda av människor, bara att fatta nya beslut och genomföra dessa!

 3. ekstromenator on

  Har från säker källa hört att polisen kommer stå i södra länken med fartkamera i stället för dom som nu monterats ner, detta kommer inte förstås inte ersätta dom som tagits bort men kanske tillräckligt för att sänka farten till rimlig nivå ?

 4. Krister Isaksson on

  ekstromenator, då får vi hoppas att det är automatiska kameror så inte personalen tvingas arbeta i denna miljö. Eller så kanske de sitter i ett fordon med recirkulation eller har en skyddsmask som denna: http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/sa-har-overlever-du-som-cyklist.htm
  Sen undrar jag hur frekvent denna övervakning kan och kommer att vara, polisen kan ju knappast ha de resurserna som krävs för att få bestående effekter. Men jag hoppas jag har fel!

 5. ekstromenator on

  Det är väl tyvärr en del av de detaljer som återstår att lösa… Men det borde väl att gå att sätta upp en tillfällig fjärravläst kamera ?

 6. Johannes Westlund on

  Det är märkligt det här. Jag är rätt intresserad av stadsbyggnadsdebatten i Göteborg och även i mest stadsivrande grupperingarna som drömmer om urban innerstad, gammal hederlig kvartersstad, är det svårt att bryta sig loss ur gamla mentala bojjor såsom att man måste ha större och dyrare motorvägar hela tiden.
  På tapeten är att gräva ner diverse motorvägar som skär av stan på olika sätt. Tanken är visserligen god, man vill få bort bilarna, men kostnaderna är offantliga. I Göteborgs lera kommer det sluta i tiotals miljarder utan att kapaciteten höjs ett dyft. Samtidigt korkar motorvägslederna igen, kollektivtrafiken går på knäna, viktiga länkar i cykelnätet står uppgrävda hela år i taget, och flera kvartal efter att övriga vägarbeten runt om är avslutade. Det gamla vanliga i det omoderna bilsamhället, så på så sätt intet nytt, det är så det blir när massbilismen tillåts vara gökunge. Men hur som helst, effekterna av att gräva ner mer motorväg i Göteborg kommer ju bli att viktiga kollektivtrafiksatsningar (och cykelsatsningar) inte blir av. Det krävs ingen högre examina inom matematik och ekonomi för att förstå något så trivialt som att pengar tar slut. Och då kommer den underbara motiveringen:
  ”men det finns ingen fungerande effektiv kollektivtrafik i Göteborg så vi måste bygga så att det går att komma fram med bil.”
  Jo, tjena…

 7. Krister Isaksson on

  Johannes, Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag visar så tydligt att när det gäller trafik så handlar mycket om värderingar, uppfattningar och föreställningar. Dvs. ideologi, och här har det gått så långt att den blivit frusen och man undrar stilla vad som kommer att krävas för att den ska börja tina och smälta…
  Hans avhandling visar också på en annan spännande slutsats, den med utbud: Försvinner möjligheterna att cykla, dvs infrastrukturen, så minskar eller tom upphör cyklandet. Så då kan vi dra några andra slutsatser:
  1, För att öka cyklandet, bygg bra cykelinfrastruktur i stor omfattning!
  2, För att minska bilåkandet, minska utbudet för biltrafiken!
  Enkelt men ack så svårt att genomföra…

 8. Krister Isaksson on

  ekstromenator, är ju inte expert på dessa typer av kameror (och radar) men mycket handlar väl om att de måste vara tillförlitliga och med säkehet ge rätt hastighet och bilder vilket kanske inte är helt enkelt med tillfälliga lösningar. Sen skulle väl de också bli smutsiga då grundproblemet är kvar – det är för mycket skit i tunnlarna!

 9. Nya, stora biltrafikleder kostar enorma pengar. De kostar också även då de är färdiga. Resurser för att t ex snöröja de nya och ytmässigt stora lederna kommer att tas från övriga delar av trafiknätet. Låt mig gissa att man kommer skära med pengahyveln överallt – vi cyklister kommer inte att få det bättre.
  Det finns inga exempel på att man lyckats bygga bort bilköer med större och fler vägar. Köer är ett ”pris” man som bilist betalar för valet av transportsätt. Genom att förbättra alternativen, kommer fler att välja dem. Tänk tanken att alla som cyklar idag får nog och sätter sig i bilen. Ibland funderar jag på att det skulle kunna bli en sorts cyklistmanifestation.

Leave A Reply