Stolt, hedrad och otroligt glad hade jag idag äran att få ta emot Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris –  Sveriges första pris i sitt slag!

Svenska Cykelstäders cykelplaneringspris tilldelas en person eller ett projekt som på ett utmärkt sätt har beaktat cyklingens förutsättningar och behov och därigenom fört utvecklingen framåt för cykelplanering i hela landet. 

Juryns motivering till att jag tilldelats priset är:

Att planera för ökad och säker cykling är en nyckel i arbetet för ett mer hållbart resande. Krister Isaksson har visat prov på medvetna detaljer vid utformningen av cykelinfrastruktur. Ett utmärkt exempel på det är pendlingscykelstråket utefter Ulvsundavägen i Bromma. I sin roll som trafikplanerare, konsult och cyklist ser Isaksson till helheten, utan att släppa detaljerna i vad som bidrar till säker och god cykling. Med det perspektivet har han skapat rymliga, tydligt markerade och gena cykelbanor med stråkkaraktär och gett cyklister prioritering i korsningar. I sitt arbete bidrar han på olika sätt till att stärka och visa upp cyklingens plats i gaturummet och samhället. Att prisa Krister Isaksson blir därför att lyfta Ulvsundavägen med sin utformning, och samtidigt rikta strålkastarljuset mot flera andra utmärkta exempel på cykelplanering, som finns geografiskt runtom i Stockholmsregionen. Vi hoppas att fler tar efter Isaksson som föredöme i svensk cykel- och trafikplanering.

Stort tack till er som nominerat mig till detta pris, till Svenska Cykelstäder och till juryn som beslutade att jag skulle tilldelas detta fina pris. Ett pris från branschen som gör mig stolt och är för mig ett erkännande av många års slit.

Här kan ni läsa mer om just Ulvsundavägens cykelbanor, se före- och efterbilder samt en film från sträckan. Det är enligt mig en högst normal cykelbana, ett utgångsläge för en cykelbana – en anständig cykelbana. Men ack så ovanlig i vårt avlånga land.

Finaste recensionen på denna cykelbana kommer nog från Cyklistbloggen. Här några citat från deras blogginlägg om Ulvsundavägens cykelbanor:

”Bra cykelvägar gör det lättare att koncentrera sig på rätt saker”
”Så vi tackar för den här sträckan. Känslan av bra kontroll och avslappnad cykling är faktiskt, underbar”

Share.
Leave A Reply