Ska man syssla med cykelparkeringar och cykelställ kan det vara bra att ha koll på hur brett ett cykelstyre är. Tyvärr är det är lite si och så med detta. Många har ingen koll på något så grundläggande som:

Hur brett är ett cykelstyre?

Vad har då det för betydelse kan man fråga sig. Jo det är ju fullständigt avgörande att ha kunskap om detta. Om man är intresserad av och anser att en cykelparkering ska vara användbar och funktionell, eller bli mer av ett fiasko. Mer av ett spel för galleriet. För just så är det många gånger, år 2024 – ett spel för galleriet.

Som denna nya cykelparkering i södra Stockholm, som placerats ut vid nybyggda bostäder. Krav ställs från stadens sida på exploatören – ni ska i er exploatering skapa si och så här många cykelparkeringar – man anger en cykelparkeringsnorm eller ett cykelparkeringstal. Sagt och gjort, exploatören placerar sedan ut cykelställ – rätt till antalet platser. Men det är i allra högsta grad enbart ett teoretiskt rätt antal platser. För det är helt omöjligt att använda alla platser, på sin höjd kan hälften av platserna användas.

Mitt styre är 40 centimeter brett. Och därmed är de två närmaste platserna på var sid om min cykel omöjliga att använda. En cykel med ett normalbrett styre (runt 60 cm) gör än fler platser oanvändbara

Det är som att vi helt plötsligt skulle börja göra parkeringsplatser för bilar hälften så breda – och samtidigt säga att antalet platser är fortfarande detsamma. Man får bara ta lite sats när man ska in eller ut från parkeringsplatsen. Samt också vara redo för en hel del repor och skador på sin bil – men hej, man kan inte få allt här i världen bara att bita ihop!

Varannan plats går inte att använda. Foto: Anders Norén

Så om man ska lyckas skapa attraktiva och funktionella cykelparkeringar kan det vara av stor fördel att man har koll på något så grundläggande och enkelt som cykelstyrens bredd. Samt använder den kunskapen och fakta när man utformar cykelparkeringar – om man nu vill att det ska gå att använda dem. Och självklart finns det lättillgängliga uppgifter på cykelstyrens bredd, endast några klick bort på datorn.

Så 8 av 10 cyklar har ett styre som är 60 centimeter eller bredare

Och förutom cykelstyrens bredd, har man lite grundläggande kunskap och kompetens om cykelparkering och cykelställ så vet man hur fullständigt tokigt det är att använda framhjulsställ…

Share.

4 kommentarer

  1. Undrar är om tanken med det där stället är att varannan cykel ska stå på andra sidan, där det är gräs alltså.

    • Det tvivlar jag starkt på. Dels är det en lutning på gräset/marken ner mot cykelparkeringen, dvs cyklarna kommer inte stå plant. Sedan är det två belysningsfundament på den sidan som hindrar att ställa cyklar där. Det är ju så att säga ingen logik i att ha en plattsatt yta på ena sidan och ha en ojämn gräsyta på andra. En gräsyta som blir lervälling på våren.

      • Jag menar att cykelstället kanske är designat för cyklar på båda sidor men det har entreprenören missat (av misstag eller med flit) och därför placerat ställen så att bara en sida går att använda…

        • Så kan det vara. Men inte på denna plats. För flyttar de stället längre från gräskanten för att kunna parkera cyklar även på den sidan hamnar de parkerade cyklarna på andra sidan ute i gångbanan. Så de har ur flera synvinklar valt ett minst sagt uselt cykelställ.

Leave A Reply