Detta är historien om hur en cykelbana höll på att bli uppäten av ett sportfält. Året är 2016 och Stadsbyggnadskontoret, Idrottsförvaltningen och Fastighetskontoret i Stockholm vill skapa ett stort sportfält på Gubbängsfältet i södra Stockholm.

På fältet fanns då en befintlig gång- och cykelbana – ett regionalt cykelstråk:

En traditionell gemensam gång- och cykelbana. Och där det som vanligt brast när det gällde att hålla efter växtligheten…

Under många år var delar av cykelbanan grusbelagd – det tog många år att övertala visa delar av stadens förvaltningar att det kanske finns bättre beläggning vad gäller komfort och säkerhet för de som går och cyklar…

I den västra delen fanns denna lösning. När kapaciteten för biltrafiken skulle öka genom fler körfält så blev det inte så mycket yta över till cykel och gång. Och träd fäller man inte hur som helst – i varje fall väldigt sällan för gång- och cykeltrafiken. Så då blev det så här istället

I förslaget till detaljplan för sportfältet hade Stadsbyggnadskontoret inte tagit någon större hänsyn till cykelbanan och det regionala cykelstråket.

Här – mitt på befintlig cykelbana – skulle det bli ett sportfält (inringat med rött)

Jag skrev ett inlägg om detta för fem år sedan – hur Stadsbyggnadskontorets planer på ett stort sportfält på Gubbängsfältet till stora delar nonchalerade cykeltrafiken, gällande cykelplan och politiska beslut.

Jag skissade då även upp ett förslag till annan dragning av cykelbanan. Så att det både gick att skapa ett sportfält och en bra cykelbana – mer i linje med politiskt fattade beslut kan man säga:

Mitt förslag till ny dragning av cykelbanan – fri från konflikter med framtida sportfältet

Trafiknämnden och Trafikkontoret uppmärksammade mitt inlägg och förslag till annan lösning vad gäller cykelbanan. Kontoret satte ner foten och sa: stopp, detta duger inte!

Och så tog Trafikkontoret fram ett nytt förslag till dragning av cykelbanan – en dragning som i stort sett var en kopia på mitt förslag:


Trafikkontorets förslag till dragning av cykelbanan 

Nu är den färdig, den nya cykelbanan på Gubbängsfältet i södra Stockholm. Den som höll på att bli uppäten av ett sportfält. Men så blev det inte. Här är några bilder från den nya cykelbanan:

Se där! Det gick att göra en vettig cykelbana vid trädet istället för en så kallad ”lokal avsmalning”. Det handlar bara om vilja och att man faktiskt anstränger sig lite. Som vi gör när det kommer till biltrafiken

Signalmagasin – så slipper gående och cyklande som ska korsa vägen stå i cykelbanan

I det stora hela blev cykelbanan rätt så bra. Det finns dock en avvikelse från mitt ursprungliga förslag som inte blev så bra. Jag hade i mitt förslag dragit cykelbanan så att den inte skulle omfattas av trafiksignalen (rött streck nedan) – det kommer bara leda till en massa onödiga stopp och ökad restid för cyklande.

Cykelbanan fick i östra delen en annan dragning (grönt streck) än det ursprungliga förslaget (rött). Detta medför nu att cykelbanan och cykeltrafiken omfattas av korsningens trafiksignal (blå cirkel)

Den signalreglerad in-/utfarten till sportfältet

Trafiksignalen reglera in-/utfarten till sportfältet men den ingår i hela korsningens signalreglering. Vilket innebär att det frekvent kommer lysa rött för cykeltrafiken trots att det inte är några fordon som ska in eller ut från sportfältet. Och av alla till- och frånfarter i korsningen är det in-/utfarten som har lägst trafikflöde. Vi kommer därmed få en massa rödljuscyklande – det finns ju ingen korsande trafik i majoriteten av fallen när det lyser rött. Inte ett sätt att skapa respekt för trafiksignaler.

Dragningen av cykelbanan via trafiksignalen fick även den konsekvensen att den fick en tvär anslutning till befintligt cykelstråk i östra delen:

Inte helt enkelt att utföra denna 180-graders sväng, särskilt inte med en lastcykel eller cykelkärra

Ännu en gång har vi sett ett fall på oförmågan som finns vid stadsbyggandet vad gäller att skapa bra förutsättningar för cykeltrafiken. Denna gång gick det till slut någorlunda bra. Men det beror ju inte på framsynt och hållbar stadsplanering. Det beror denna gång på en bloggare.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.

5 kommentarer

 1. ”Bara 30% fel” är fortfarande ett par gånger mer fel än vad som skulle vara acceptabelt för andra transportslag.

 2. Christofer Laurin on

  Angående trafiksignalen står följande att läsa i Trafikkontorets genomförandebeslut:

  ”Denna trafiksignal kommer att vara i första hand grön för gående och cyklister, men med tidsstyrning efter detektering från parkeringen på samma sätt som idag.”
  https://insynsverige.se/documentHandler.ashx%3Fdid%3D1910776&ved=2ahUKEwjXtJHtiPHyAhUHmYsKHbvEA2sQFnoECAMQBg&usg=AOvVaw1-ewRbeWDYC9qDJHwuYvA3

  För närvarande lyser signalen konstant rött. Går det möjligtvis att felanmäla någonstans?

 3. Krister Isaksson on

  Christofer, den där skrivningen måste tas med en nypa salt. Så fort en bil anmäler sin närvaro från Söndagsvägen eller vänstersväng från Örbyleden kommer cykelsignalen bli röd. Det får inte vara sk konflikterande signaler. Dvs grönt från Söndagsvägen OCH samtidigt grönt för cykeltrafiken längs Örbyleden. Allt detta hade undvikits om cykelbanan dragits på annat sätt, utanför trafiksignalen.
  Felanmälan kan göras till stadens TyckTill-app https://trafik.stockholm/tyck-till/

 4. Krister Isaksson on

  Henrick, intressant. De vill väl slippa vända och köra den sträckan en gång till. På detta sätt kan de sannolikt köra allt i ett svep. Lite märkligt dock, något vi aldrig skulle se på större vägar. Vi får hoppas att de åtminstone renhåller sträckan då det samlas en hel del skräp från körbanorna på cykelbanan.