Väldigt lite händer och det som händer är av samma bedrövliga standard som vanligt – ungefär så kan det regionala cykelbokslutet sammanfattas.


Regionalt cykelbokslut

Under 2010-2013 togs en regional cykelplan fram. Den pekar ut ett övergripande regionalt cykelvägnät i länet (850 km), främst för arbetspendling. Vidare anger planen en grundläggande standard för dessa cykelvägar – en lägsta nivå för att säkerställa basala saker som framkomlighet och säkerhet i cykelvägnätet.

Så vad har då det regionala cykelbokslutet kommit fram till?

 • Utbyggnadstakten är för långsam. Under år 2014 åtgärdades 25 kilometer på det regionala cykelvägnätet. Detta motsvarar ungefär 3 procent av hela det regionala cykelvägnätet (vilket omfattar totalt cirka 850 km).
 • Endast 5 av 26 åtgärdade sträckor uppfyller den standard som anges i den regionala cykelplanen. Den sammanlagda längden på det som åtgärdats med fullgod standard är drygt 3 km. I relation till hela det regionala cykelvägnätet har knappt 0,4 procent åtgärdats till fullgod standard under år 2014.
 • De planerade åtgärderna för de kommande fem åren omfattar i genomsnitt cirka 20 kilometer årligen. För att uppnå ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät krävs det att mer än 50 km årligen åtgärdas till fullgod standard.

(Metoden för cykelbokslutet är att kommunerna själva får svara på en enkät. Ett stickprov visar att man är generös i sin beskrivning på om man uppfyller fullgod standard. Så siffran 0,4 procent är i överkant)

Varför så stora och omfattande avvikelser från planens utformningsprinciper och standarder?

Här är kommunernas och Trafikverkets svar på detta:

 • ekonomi och prioriteringar, kommunen har varit tvungen att välja en mindre kostsam lösning. Ibland har till exempel delsträckor varit väldigt kostsamma att åtgärda av olika skäl,
 • tidigare byggd infrastruktur har inte uppfyllt standard och kommunen har valt att fortsätta utbyggnaden med lägre standard på grund av ekonomi och andra prioriteringar,
 • tillgängligt utrymme tillåter inte full bredd,
 • med hänsyn till nära natur,
 • få cyklister (låg trafikintensitet),
 • få motorfordon på korsande gator,
 • tomtgränser,
 • dagvattenhantering,
 • att man har ansett att en något mindre bredd är tillräcklig och har funkat bra,
 • prioritering av stombuss,
 • samt att planeringen är gjord innan planeringsdokumenten var officiella.

När det gäller väg- och spårtrafik löser man detta och låter sig inte hindras av ovanstående. Men inte när det gäller cykeltrafik, då blir utfallet så här istället:


Av det lilla som har byggts är det endast 0,4 procent som byggs enligt grundläggande standard

Allt annat är viktigare än att ge cykeltrafiken drägliga förutsättningar. Ännu en gång får vi bekräftat att självklart ska fler cykla och fler ska cykla säkert – men lika självklart måste cykelåtgärder vara billiga – de får inte kosta. Som att ökningen av cyklandet och säkerhet ska komma av sig självt! Inte ens på ett mycket begränsat cykelvägnät görs nödvändiga prioriteringar. Det cykelvägnät som är det viktigaste i hela länet. Som ska motsvara riks- och länsvägarna, de stora trafiklederna, motsvara pendeltågen och tunnelbanan. Det hela vore som att bygga enkelspår på Citybanan eller tvärbanan. Eller bara ett tunnelrör i Norra Länken eller förbifarten.

Men vem bryr sig att cyklister inte kan mötas eller att det är svårt att cykla om varandra säkert, att gående och cyklister hamnar i konflikt med varandra och att korsandet av vägen inte är säkert. Lösningen är ju den som kommunerna och Trafikverket alltid förespråkar när detta kommer upp – cyklisterna får väl ta det lite lugnt, kan ju inte fara fram hur som helst.

Och det enda som begärs, som en lägsta godtagbar standard är detta:

Minsta godkända breddmått i den regionala cykelplanen. Det går inte, får inte plats, får inte kosta, är inte nödvändigt… Mycket sällan resonerar vi så när det kommer till biltrafiken.


Inte märkvärdigare än så här. Grundläggande funktioner att separera gående och cyklister samt att cyklister ska kunna mötas på ett säkert sätt. NEJ säger de flesta kommuner till dessa funktioner.

Men drift och underhåll då, detta gissel för cyklister. Som orsakar så många singelolyckor. Här ser vi väl en förbättring?

Nej inte här heller ser vi något ljus i tunneln, bara några få undantag på ljusglimtar. Mindre än hälften av kommunerna uppfyller idag den regionala cykelplanens riktlinjer för drift och underhåll.

Det positiva med det regionala cykelbokslutet är att nu har vi det svart på vitt  – det ska inte var smidigt, smart och säkert att cykla – det är vad länets första cykelbokslut kommit fram till.

 

Relaterade inlägg:

 

Share.

13 kommentarer

 1. Hittar inte ord. Så upprörd blir jag över detta. Om och om igen ser vi detta, hur kommunerna bygger värdelösa cykelvägar – dåliga för cyklister, dåliga för gående. Men de lyckas ALLTID med sina vägar!

 2. Krister Isaksson on

  Mia, förstår dig helt och hållet. Uppenbarligen hjälper inte fakta och kunskap om vad undermålig cykelinfrastruktur leder till. Inte hjälper heller fakta och kunskap om vad uselt drift och underhåll leder till. Kommunerna fortsätter som de alltid gjort, och nu har de levererat en räcka ursäkter och undanflykter varför de gör som det gör. Och mitt i allt detta står Sollentuna upp och säger – det går visst!

 3. Det är uppenbart att det händer för lite och att det lilla som görs går för långsamt. I vissa avseenden går utvecklingen till och med åt fel håll, ta bara NTF:s utspel om hjälmtvång för vuxna som exempel. Om det fortsätter så här, är jag rädd att jag kommer att vara en av dem som förr eller senare ger upp och slutar cykla. Det är så frustrerande.
  Hur sjutton gör vi cyklister för att kunna påverka mera? Vi blir inte hörda helt enkelt.

 4. Jättebra att du tog med skissen där sidoområdet är med. Lite farligt att det inte är med i tabellen. Den användbara asfalterade bredden minskar ju dramatiskt när inte sidoområdet är som det ska.
  Sträckan på Lidingö som fått statusen ”inte helt” är ett bra exempel. Ärligt förresten att ge det svaret för en fin påkostad sträcka. Men jag undrar om det som den som det främst tänkte på de nyuppsatta papperskorgarna …

 5. Hans: Sluta cykla går väl inte, promenera tar för lång tid och andra sätt att ta mig fram känner jag inte till.
  Jag: (korr = den som svarade skulle det alltså stå där på slutet)

 6. Krister Isaksson on

  Hans, media, lokalpressen, politiker, twitter, FB-grupper, Cykelfrämjandet är några tips för att göra sig hörd och påverka.

 7. Krister Isaksson on

  Anders, sektionen och ännu fler är med i den regionala cykelplanen tillsammans med tabellen. Sidoområdena ser ju lite olika ut beroende på typ av cykelbana/cykelväg. Därför är de inte med i tabellen men med i de olika typsektionerna.

 8. Huddinge hade sin cykelplan ute på remiss och jag skrev ett förslag på omarbetad plan med krav på bättre utformning och enhetlighet samt nya cykelvägar som saknas. Inte ett ljud förutom att den diarieförts. Man har under sommaren byggt nya cykelbanor i Kungens Kurva med vassa stenkanter, svängfest och en avslutande 90-graderskurva rakt ut i trafiken!
  Samtidigt har man för att förbättra kollektivresandet infört parkeringsavgifter för alla inte har periodkort dvs resekassa så att man tvingas ta bilen ända in till stan eller parkera i Stockholms infartsparkeringar…
  Man blir så jävla trött på alla inkompetenta politruker och odugliga kommuntjänstemän!

 9. Det lär ju ta ett tag innan det blir någon bättring om fler komunpolitiker har samma inställning som M.Fletcher (Österåker). Citat ur Södra Roslagen (Mitt i): Kommunalrådet Michaela Fletcher (M) vill dock inte tvångsöverta – expropriera – Douglas mark för att få till en cykelväg.– Det kommer inte ske så länge som jag sitter här. Det är en stor markägare som vi vill ha framgång i andra markärenden med.

 10. Varje gång är slutsatsen i princip densamma: alla politiker vill att folk ska cykla mer, men ingen vill betala – helst ska vi inte ta någon plats alls heller.
  Detta påminner mig varje gång om en parodi Family Guy gjort om The Six Million Dollar Man:
  https://www.youtube.com/watch?v=EoKwX5fLJ5E
  Dessa politiker och andra som bestämmer och som säger att ”vi ska bli Sveriges bästa cykelstad” eller ”en cykelstad av världsklass” är som naiva, skolkande småbarn som vill bli läkare. Med andra ord; de har ingen aning om vad som krävs för att bli en cykelstad i världsklass.
  Gällande ”målet” att de olika städerna ska bli Sveriges bästa cykelstad, ja detta visar hur lågt man sätter ribban i sina mål. Detta mål lär ju inte direkt bli svårt att uppnå med tanke på hur infrastrukturen ser ut idag i Sverige – lite som om Sveriges hockeylag skulle satsa allt på att vinna i hockey mot ett land som inte har någon is att träna på. Ingen vidare bedrift att vara stolt över.
  Kanske skulle beslutsfattarna kolla på de innovationer från Danmark och Nederländerna som ofta visas på denna blogg samt Cyklistbloggen, så förstår de hur eftersatt svensk infrastruktur är och vad en cykelstad är.
  Istället skrivs dock motioner om hjälmtvång och annat trams. Men hjälmlag är ju gratis, förstås. We have the technology…
  Cyklisterna ska bli fler, men det får inte kosta några pengar och vi får inte ta någon plats.

 11. Mycket bra artikel.
  Katastrofalt hur ”prioriterade cykliståtgärder” alltid försvinner.
  …men så länge cyklister ligger lägst i prioriteringen i trafiklagstiftningen finns då något annat att vänta?

 12. Dessa regionala cykelstråk kommer aldrig bli nåt riktigt med på det sätt det är organiserat i nuläget med ansvaret distribuerat till dom inblandade kommunerna där vissa gör något andra är bra (har iofs bara hört talas om Sollentuna), men dom flesta gör ingenting. Jag cyklar varje dag genom stan och upp till Kista, och det är helt uppenbart att kommunen som cykel gudarna glömt är helt omedveten om att dom har ett av Stockholms större regionala cykelstråk passerande över sin mark. Som gästbloggare beskrivit så har det blivit sämre när man bygger om vid Arena staden. Nu bygger man om vid Ulriksdal, och under 2 år tvingas man åka på en kringelikrokväg bland gångtrafikanter och ko-fållor. Hur det ska se ut när det blir klart vet jag inte, men det finns inga tecken på att man är på väg att anlägga nåt bra.
  Jag tror enda sättet att få ordning på dom regionala cykelstråk en är att ge nån instans helhetsansvar och befogenheter. På samma sätt som man gör med trafikleder för bilar. Där har man insett att det inte funkar att låta enskilda kommuner bestämma. Nu har mam detta regionala bokslut som i efterhand på sin höjd kan säga aja baja. Hur mycket tror ni kommunalpolitiker bryr sig om det?

Leave A Reply