För ett tag sedan blev jag kontaktad av en av Stockholms stads entreprenörer som sköter snöröjningen. De hade läst mina inlägg om hur situationen var på många av stadens cykelvägar i december. De lovade bot och bättring och jag tycker mig ana att de nu är lite mer på tårna. Vi hade ett givande samtal och jag fick bekräftat en misstanke jag haft en längre tid: stadens felanmälningssystem fungerar inte när det gäller cykel!

Det system som finns på staden, Felanmälan för trafik och utemiljö och på tfn.nr 08 – 651 00 00 är mer eller mindre uppbyggt utifrån ett bilperspektiv. De förvalda platserna som finns i systemet är i stort sett enbart gator, biltunnlar, trafikleder osv. Och det är ett obligatoriskt fält. Om du prövar att ringa in din anmälan så uppmanas du även av operatören att ange en gatuadress. Vari ligger då problemet? En stor del av stadens cykelvägnät, särskilt i söderort och västerort har ingen anknytning till gator, trafikleder och biltunnlar. Pröva att felanmäla cykelvägarna på Årstafältet, Gubbängsfältet, Järvafältet osv. Eller varför inte cykelvägar utmed de stora trafiklederna E4/E20, Nynäsvägen, Örbyleden osv. Inte ens den viktiga förbindelsen Årstabron finns med som förvald plats i stadens felanmälningssystem (här har vi kanske en del av svaret varför den aldrig blir röjd, den finns inte, ingen vet om den och tillståndet på bron!). Många av dessa stråk är utpekade som viktiga pendlingsstråk i stadens cykelplan.

Nu är det ju så att människor ger ju inte upp utan försöker ändå felanmäla alla dessa brister. Då uppstår den helt otroliga situationen att ett bristfälligt fax sänds över till entreprenören som får ge sig ut på en form av skattjakt. Hitta platsen kan vi kalla denna lek. Entreprenören får lägga ner massor av tid på att försöka finna dessa platser (kanske därför vi ser så många snöröjningsmaskiner som far omkring med plogen uppe, de är på jakt!) och det är inte ovanligt att de inte lyckas lokalisera platsen. Så här går det åt massor av tid för entreprenören pga. att staden har ett mycket dåligt och illa anpassat felanmälningssystem. Tid som entreprenören, med ett bra felanmälningssystem, kunde använda till att åtgärda bristerna. Samt att i en del fall blir bristerna överhuvudtaget inte åtgärdade.

Detta gäller ju inte enbart snöröjning och halkbekämpning utan även barmarksväghållning så som potthåll/ sprickor i beläggningen, grus/glas, växtlighet, vattensamlingar, belysning osv.

I en stad som ska konkurrera som cykelstad med Köpenhamn och Amsterdam och ska vara en promenadstad förefaller ju detta system som hämtat ur stenåldern, det speglar med all tydlighet det Martin Emanuel tar upp i sin avhandling Trafikslag på undantag, läs mer här och här.

Vad kan då göras? På kort sikt bör ju staden omgående se till att man i felanmälningsformuläret kan bifoga foton/kartbilder osv. som underlättar identifieringen av platsen. Fältet med förvalda platser bör kompletteras med de stora cykelstråken etc. Sedan bör ju staden snarast utveckla ett modernt och mer trafikantanpassat system där man kan utnyttja mobiltelefonen genom bild och gps, då får man ju en exakt lägesangivelse. Finns redan ett flertal färdiga lösningar på den så kallade marknaden, se här bl.a.: Fixa till

Nu vill jag uppmana er som vill se en förändring, felanmäl felanmälningssystemet!

Sände ett mail till Trafikkontoret och även till dess förvaltningschef och påtala dessa uppenbara brister och vad de får för konsekvenser.

 

Share.

14 kommentarer

 1. Jo, självklart, egentligen, att det även är fel på kvalitetssäkrings- och uppföljningssystemen. Hade inte väntat nåt annat. Även fel på typ utbildningssystemen hos entrprn som år efter år lär sina förare att bygga snöupplag på cykelbanor och cykelfält. Och/eller struntar i om det händer år efter år.

 2. Krister Isaksson on

  Jonas Th, ja det var nog inte annat att vänta sig. Brister det på alla andra områden så varför ska det vara ett bra felanmälningssystem? Är man riktigt konspiratorisk så är det kanske ett medvetet val för att begränsa antalet felanmälningar!

 3. Intergraph har ett gratis felanmälningssystem för kommuner kallat ”F!xa till”, med app för iphone och android, som skickar med både foto och gps-koordinater: http://www.fixatill.nu
  Det framgår inte vilka kommuner som är med i systemet eller hur de hanterar rapporterna, men det är ett klart intressant initiativ.

 4. Hej Krister!
  Jag är själv på väg att släppa en gratis iPhone app för felanmälan i Stockholms Stad. Men stadens svar på mina förfrågan om ett eventuellt (gratis) samarbete har besvarats med blanka nej.
  Istället hänvisas jag till formuläret på deras hemsida och löften om att staden håller på utvecklar ett nytt system och egna appar.
  I svaret från stan så anmärkte de även att det redan fanns ett par inofficiella lösningar för felanmälan. Men dessa tycker man inte om, för att då ”riskerar medborgaren att få intryck av att deras synpunkter och felanmälningar kommer till rätt instans – men inte åtgärdas”.
  Och du är inte konspiratorisk, man vill inte ha e-post eller andra sätt att skicka felanmälan:
  ”Det är inte heller möjligt för oss att ta emot information i form av mejl från din app. Det innebär en handpåläggning som vi inte har personalresurser för att hantera.”
  Jag har inte gett upp än och försöker fundera på hur jag ska lösa problematiken, t.ex genom att automatiskt twittra mot stadens twitterkonto med de felanmälan som folk skickar in, och kanske posta till deras Facebook-page. Alternativt om man ska begära att staden faktiskt etablerar en kanal för medborgare att kommunicera med denna som inte kräver ett formulär med ett oläsbart captcha – att ha en e-postadress är väl inte för mycket att begära?
  Min app heter Stadsfixaren och jag har tänkt släppa den i dagarna. Tanken är att användaren ska välja en typ av felanmälan, ta en bild, välja en plats på en Karta och sen skicka in den. Man kan även lägga in en kommentar.
  Bilder: http://imgur.com/a/Cxro7

 5. Krister Isaksson on

  Dmitri, underbart att höra om ditt intiativ. Jag när en stilla önskan att ansvarig på Trafikkontoret hade samma driv och intiativförmåga. Jag kommer ihåg ett förslag som jag och projektledaren för Sthlm mobilitet tog fram när jag arbetade på Trafikkontoret. Det handlade om att längs de stora cykelstråken placera ut informationstavlor ang. var och hur felanmälan för cyklister kunde ske. Det finns ju sedan länge motsvarande skyltar för oss bilister längs de stora trafiklederna i Sthlm. Det blev blankt nej från driftansv. och info.ansvarig. Motiveringen till detta nej var av samma anledning som du nämner: resursbrist, att såväl hantera felanmälningarna som att åtgärda dem. Och här dyker ju något högst obehagligt upp. Ansvariga är alltså medvetna om de stora bristerna i cykelvägnätet och att ett bättre system kommer leda till ökad arbetsbelastning. Så istället för att verka för ökad drift- och underhållsbudget, vilket ju underlättas av att man får en mer samlad och total bild av fel och brister, väljer man att mörka…

 6. Krister Isaksson on

  Björn, sent ska syndaren vakna! Då får vi väl hålla tummarna för att den är bra och användbar även för cyklister…

 7. Då är det mycket bättre i Linköping (Cykelstaden med stort L); potthål som felanmäldes i april lagades efter tre (3) månader…och det efter ett antal tjatiga mail.

 8. Bra text! Ska maila båda och ser fram emot appen i vår
  Själv felanmälde jag deras svarstid nyligen då de inte återkopplar på felanmälningar. Det är verkligen pinsamt.

Leave A Reply