Har ju skrivet en rad inlägg den senaste tiden om cykling i Nederländerna. Ledstjärnan i deras utformning av cykelsystemet är att det ska vara lätt att cykla. Det ska vara tydligt vad som gäller för trafikanterna. Det ska vara förutsägbart. Det ska vara tryggt. Det ska vara säkert. Barn ska klara av systemet. Detta genomsyrar verkligen deras cykelsystem.

Så kommer jag då hem till Sverige. Till en annan värld. Till andra förhållanden. Där det uppenbarligen ska vara svårt. Där det ska vara komplicerat. Det ska vara osäkert och otryggt. Det tas otroligt liten hänsyn till att cyklande kan vara i alla möjliga åldrar, med väldigt olika förutsättningar vad gäller trafik.

Se denna bild från Kungsholms strand i Stockholm. Nu vill jag att ni redovisar de trafikregler som gäller i denna punkt. För samtliga trafikslag. Och sedan beskriver ni hur interaktionen mellan trafikanterna ska gå till. Ni får även använda er fantasi och tänka in en buss som då och då står inne på hållplatsen. Lycka till!


Foto: Ulf Eriksson

På samma plats har vi alltså ett övergångsställe. En busshållplats. En dubbelriktad cykelbana. Någon form av cykelfält (fast inte riktiga cykelfält). Någon form av korsning och utfart för cykeltrafiken. Allt detta väljer man att klumpa ihop på en och samma plats. För trafikanternas skull?

En jävla sörja är vad det är!

Edit: 171121

Tänk så bra cykelpassagen tvärs över gatan syns. En så kallad självförklarande trafikmiljö. För alla…


Foto: Ulf Eriksson

Share.

16 kommentarer

 1. Björn Billung on

  Det här skulle jag vilja att Andreas Jennische reder ut 🙂
  Det är sånt här lokalpressen är till för!
  Eller hur Andreas 🙂

 2. felix reychman on

  Det är ju…. lite tråkigt att man avslutar vad som fram till den punkten är en av Sveriges finaste cykelbanor med det där hjärnsläppet.
  ”Äh! Nu är det kaffe, gubbar!”
  ”Vänta, vänta, jag ska bara sno ihop något för cyklarna! Börja ni, jag kommer. Det här går kvickt!”

 3. Inte lätt att göra rätt då politikerna som varit på studiebesök i Nederländerna för att studera cykelinfrastrukturen släppt loss med både ansenliga mängder sprit och kanske en och annan rökt på i någon av deras små legala cannabiskrogar.. eller?? Hur kan det annars vara möjligt att göra allt så fel som i den svenska kungliga huvudstaden??!!

 4. Enkelt. Cycklar ska lämna alla andra företräde från alla håll hela tiden, och resten av trafikanterna tänker bara bort cykeln här. För dem är det då en helt vanlig bit väg.

 5. Oj nu inser jag att jag är från en stad med helt annan standard för cykel – tycker det ser relativt ok ut! Den fina cykelvägen nerifrån i bild tar slut och blir cykelfält. Det är synd. Men om det nu ändå blev så måste cyklister korsa vägen och för att få det säkert har man gjort ”överfarten” vid farthindret (som också är till för övergångsställe och busshållplatsen). Står buss där tvingas cyklist vänta (likt övriga trafiken). Det är rörigt ja men diagonal överfart är plus. Det röriga borde redas ut så att det blir en regelrätt cykelöverfart.
  Men facit är väl hur det funkar i praktiken, ok eller ej??

 6. Krister Isaksson on

  Bob, bara för att du upplever din stads cykelinfra dålig gör ju inte att detta är bra. Tycker det är ett dåligt sätt att bedöma något utifrån det perspektivet.
  1, Det är inget cykelfält på gatan, utan en variant av 1 + 2, en slags ”bygdeväg”. Juridiskt oklart vad som gäller.
  2, Det är inget farthinder vid övergångsstället. Det är en avsmalning där personbilar fortfarande kan mötas. Avsmalningar har enl utvärderingar liten påverkan på hastigheter. Särskilt när det som här är tämligen liten trafikvolym.
  3, Det är ingen cykelöverfart, det finns ingen hastighetssäkring till 30 km/t på platsen. Så även om man vill skylta/reglera det som CÖ går det inte.
  4, Det är en cykelpassage. Där du som cyklist har väjningsplikt. Fundera på hur det ska gå till när du cyklar hitåt i bilden med en bil i ryggen. Vad säger juridiken om cykelpassager?
  5, Detta stråk är utpekat som pendlingsstråk i stadens cykelplan. Den högsta klassen. Där planen säger att cyklister ska ha prio i korsningspunkter. Upplever du att det är så på denna punkt?

 7. Det blir än mer sörja när man tittar vidare på gatan efter korsningen.
  Mellan cykelfilerna förekommer 2 färdriktningar, men enbart en bil får plats. Gatan måste alltså göras enkelriktad om den ska ha bilfria cykelfiler. Parkeringsytan visar vilken färdriktning enkelriktningen bör ha.
  (det borde även göra korsningen lite mer lätthanterlig).

 8. Oj nä det var visst inte lysande direkt 🙂
  Trodde avsmalningen var tänkt som smal så inte bilar kan mötas och hastighetsäkras men är det inte det faller ju typ hela poängen…

 9. skulle vara kul att få veta hur ansvarig trafikingenjör, eller vad det heter, tänkte när förslaget och verkställandet av det här beslutades, och om de varit dit och besiktat platsen. skulle även vara kul att se hur planen ser ut på papper.

 10. Anders Andersson on

  Jag tycker det ser busenkelt ut: Bilar väjer för cyklister (bilarna korsar ju cykelfältet, som är en fil i likhet med alla andra filer) och för fotgängare på övergångsstället.
  Cyklister väjer för fotgängare på övergångsstället.
  Sen blir det som allt annat, annorlunda i praktiken, i synnerhet som bilister är ganska ovana med att en fil sneddar tvärs över deras färdriktning. Men i praktiken är detta aldrig något problem – de enstaka gånger det faktiskt finns två personer samtidigt på denna plats, kommunicerar man och släpper fram varandra. Storm i ett vattenglas!
  Jag är absolut inte emot att det finns tydlighet – men detta var ett petimetrigt och ointressant exempel, på en lågtrafikerad gata där det måste till extremfall för att det ens ska finnas två trafikanter inom synhåll för varandra.
  Lägg krutet på att påpeka de allvarliga felen istället – det finns nog att göra på dessa ställen.

 11. Anders,. Frågade TK, målningen är INTE ett cykelfält. Det är en målning för cykelpassage. Så du har helt fel ang väjning. Det är cyklisterna som har väjningsplikt i denna punkt. Både de som kommer från cykelbanan och ska ut på gatan och de som kommer från gatan till cykelbanan. Och detta är ju stick i stäv med vad cykelplanen säger om hur cyklister ska prioriteras i korsningspunkter. Så så tydligt och busenkelt var detta. Men det såg du inte för att vara petimetrig. Har du ens kompetens för att avgöra vad som allvarliga fel?

 12. Anders Andersson on

  @Mia – jag cyklar där varje dag och har så gjort de senaste 15 åren. Hittills har jag mött tre eller möjligen fyra bilar på detta ställe under dessa år – så utan tvekan är det oerhört petimetrigt att hålla på att utreda vem som eventuellt skulle ha väjningsplikt i de enstaka fallen det ens blir aktuellt.
  Lägg krutet på viktigare saker!

 13. Missing in action on

  Ett problem är att om en idiotisk lösning (och denna *är* idiotisk oavsett vad du tycker) ser ut att fungera på ett ställe (t.ex. p.g.a. liten trafik) kommer man att använda den på andra ställen (”Det fungerar ju där …”) där det är mer trafik, fler konflikter och vanliga dödliga som cyklar.

Leave A Reply