Har skrivit en debattartikel på Newsmill, du finner den här:

Eftersom Newsmill inte finns längre så lägger jag in texten här.

Cyklister som följer reglerna straffas med döden

Cykelexpert: Utredningar visar att de cyklister som körs ihjäl av högersvängande lastbilar har följt trafikreglerna. Jag kan inte låta bli att undra om dessa kvinnor levt om de valt att cykla mot rött. 

Med jämna mellanrum måste jag tyvärr läsa om och analysera trafikolyckor där cyklister blivit ihjälkörda av lastbilsförare. Dessa olyckor sker främst i korsningar och vid in- och utfarter då lastbilsföraren ska svänga höger och cyklisten är på väg rakt fram. En genomgång av dessa typer av olyckor under de senaste 15 åren visar att det nästan alltid är en kvinnlig cyklist som förolyckas och alltid en man som kört lastbilen. Olyckan utreds sedan nästan alltid av polismän. Trafikverket gör sedan ett antal år djupstudier av dödsolyckor som ibland följs upp med OLA-arbeten (OLA står för Objektiv fakta, Lösningar och Avsikter). Tanken med detta arbete är att samla systemutformare inom trafikområdet för att om möjligt verka för att dessa typer av olyckor ska minska eller inte ske alls. Med systemutformare menas Trafikverket, kommuner, Arbetsmiljöverket, lastbilstillverkare, transportorganisationer, cykelorganisationer. I nästan samtliga fall är representanter från dessa organisationer män.

När dessa representanter samlas för att ”objektivt” gå igenom fakta som finns kring dessa dödsolyckor flyger ofta objektiviteten ut genom fönstret. Händelseförloppet kring olyckorna beskrivs ofta som att cyklisterna ”smyger” upp vid sidan av lastbilen, att cyklisten ställer sig bredvid lastbilen. ”De borde veta bättre” eller ”förstår de inte hur svårt det är för lastbilsföraren att se” är återkommande kommentarer kring olyckorna. Redan här pekas cyklisten ut som problemet och också den som ska stå för lösningen. När vi sedan studerar polisens trafikmålsanteckningar och tar del av vittnesuppgifter kring olyckan kommer ibland en annan bild fram (kanske den som är lite mer objektiv och inte så fördomsfull), nämligen en bild där cyklisten står vid röd signal i väntan på grönt och en lastbil ”smyger” upp och ställer sig bredvid cyklisten. Oj, här hände något med verklighetsbilden. Är cyklisten fortfarande källan till problemet och ansvarig för lösningen? Ska man fly fältet när en lastbil kommer upp bredvid en? Och vart flyr man? Varför ska kvinnor fly från män?

Djupdyker vi sedan i olycksmaterialet upptäcker vi att polisen i flera fall inte testat om lastbilsföraren varit påverkad av droger eller alkohol. Detta är högst anmärkningsvärt och oroande. Här brukar Trafikverket upplysa om att alkohol och droger är tämligen vanligt förekommande i dödsolyckor men vi får inget svar på om dessa män varit drog- eller alkoholpåverkade. Frågan om lastbilsföraren talade i mobiltelefonen vid olyckstillfället ställs inte heller. Det är förvisso inte förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör lastbil. Men tänk om förarna i en del av olyckorna talade i mobilen. Detta skulle innebära att det i en del av fallen var förare inblandade som koncentrerade sig på annat än att framföra sitt fordon så säkert det bara går. Chauffören varken såg eller hörde något, hon måste ha smugit upp bredvid lastbilen.

Problemet är alltså dessa ouppmärksamma kvinnliga cyklister som borde veta bättre.

Studerar vi sedan om cyklisterna brutit mot trafikreglerna så ser vi att så inte är fallet. Tvärtom, de har följt trafikregler, trafiksignaler, placerat sig så som regelverket påbjuder och haft rätt utrustad cykel. Straffet för att de följt reglerna är alltså döden. Jag kan inte låta bli att undra om dessa kvinnor levt om de valt att cykla mot rött. Det är nämligen så att det under samma tidsperiod finns väldigt få dödsolyckor, till och med få olyckor med svårt skadade som beror på att cyklister cyklat mot rött. Det är annars en vanlig fördom att alla cyklister cyklar mot rött.

Det rullar alltså omkring tiotusentals tunga fordon varje dygn i våra städer där föraren på grund av fordonets utformning (eller brist på utformning) ser dåligt framåt och ännu sämre åt sidorna och bakåt. Stora delarna av vårt trafiksystem, så som infrastrukturen, trafiklagar, övervakning, krav på fordon, lastbilstillverkning beslutas, utformas och upprätthålls av män.

Dessa olyckor kommer att fortsätta att ske så länge källan till problemet, fordonet, inte åtgärdas och anpassas till att säkert kunna framföras i våra städer. Och det tråkiga är att de lastbilstillverkare som deltagit i OLA-arbetet säger att detta är fullt möjligt. Det som krävs är ändrade regler och krav på lastbilens utformning eller att åkarna själva börjar efterfråga och betala för detta. Alltså till stora delar beslut som ska fattas av män. När tror vi att detta kommer att ske? Och hur många fler kvinnor måste sätta livet till på grund av mäns oförmåga till att skapa ett trafiksystem som är anpassat för alla?

Share.

2 kommentarer

 1. Hej Krister! Jag har precis läst din artikel på Newsmill men det var så många kommentarer och krångligt med inloggning att jag skriver här istället.
  Din artikel berörde mig väldigt. Jag var med om en olycka av precis detta slag för några år sedan, men jag har aldrig insett förrän nu att detta är ett så stort problem och förknippat med så många dödsfall.
  Mannen i minilastbil som körde på mig hade ingen koll på att jag befann mig vid sidan av honom. Tack och lov startade vi samtidigt så han ”klippte” mig med fronten av lastbilen. Jag insåg ganska snart efter olyckan att om jag stått en halvmeter längre bak hade jag hamnat under lastbilen och förmodligen dött. Jag tackar min lyckliga stjärna varje dag, och är sedan denna incident MYCKET försiktig i trafiken, både som bilist och cyklist. Detta problem handlar bara om uppmärksamhet och dialog i trafiken – något som ALLA trafikanter oavsett typ av färdmedel MÅSTE bli bättre på!
  Tack för din insikt och för att du uppmärksammar problemet!

 2. Krister Isaksson on

  Gunilla, stort tack själv!
  Det är alltid trevligt och inspirerande att få reaktioner på det man gör och skriver.

Leave A Reply