Trafikförvaltningen på region Stockholm har gått ut med en upphandling angående åtgärder när Skarpnäcksgrenen i tunnelbanan ska renoveras. Tunnelbanan kommer då att stängas av. Upphandlingen handlar om att utreda och föreslå en ändamålsenlig ersättningstrafik när tunnelbanan stängs av. Och det är en ersättningstrafik som enligt regionens upphandlingen enbart handlar om busstrafik. Cykel nämns överhuvudtaget inte. Att cykel skulle kunna vara ett alternativ och komplement till busstrafiken lyser helt med sin frånvaro.

Jag finner detta mycket märkligt. För ett antal år sedan inrättade region Stockholm ett regionalt cykelkansli. För att arbeta med att förverkliga den regionala cykelplanen – ökat och säkert cyklande i regionen. Detta ska enligt uppdraget för kansliet främst ske genom: samordning. Kansliet har på senare tid permanentats och förstärkts – det är nu tre personer som arbetar med ökad och säker cykling.

Men inom en och samma region verkar det som det inte existera någon samordning. Samordningen kansliet ägnar sig åt verkar främst vara riktad mot regionens kommuner, och i bästa fall kanske också Trafikverket. Inom den egna organisationen verkar det inte existera någon samordning.

Detta vore ju annars ett gyllene tillfälle – ett så kallat öppet mål – att genomföra ett projekt riktat mot alla som vanligtvis tar tunnelbanan:

Tunnelbanan avstängd – bussar ersätter. Men vill du ha större flexibilitet, frihet och lite mer space runt omkring dig – pröva att cykla!

Sen kan regionen göra för- och efterstudier. Kanske till och med analysera olika scenarios angående antalet som kommer cykla och hur mycket mindre ersättningsbussar som då kommer att krävas – det vill säga det kanske finns pengar att spara här. Vidare kan regionen sen räkna på hälsoeffekterna av att x-antal cyklar i stället för åker buss. Folkhälsa är ju nämligen också ett område som faller under regionens ansvar.

Men i den stuprörsvärld vi lever in – där samordning mest verkar existera på pappret – så handlar alternativet till tunnelbana bara om buss enligt regionen.


Cykel och tunnelbana. Foto: Holger Ellgaard

 

Relaterade inlägg:

Share.
Leave A Reply