Cykel och kollektivtrafik

Förlåt mig alla läsare, detta blev ett långt inlägg. Jag kunde inte behärska mig…

Kombinationen cykel och kollektivtrafik är en viktig pusselbit i att öka reslängden och flexibiliteten för cykeltrafiken samt öka attraktiviteten och resandet med kollektivtrafiken. Sammantaget en viktig del för att nå målet om ett hållbart transportsystem som regering och riksdag satt upp. Området är ju tämligen underutvecklat i Sverige (det finns några få, marginella undantag) och som helhet är vi långt, mycket långt, ifrån att erbjuda vettiga förutsättningar för dessa kombinationsresor. Det handlar främst om två områden, det ena är att på ett bra, attraktivt och säkert sätt kunna parkera sin cykel i omedelbar anslutning till kollektivtrafiken, det andra är att på ett enkelt och smidigt sätt (och helst gratis) kunna ta med sig cykeln i kollektivtrafiken. Detta har de stora cykelländerna och även andra länder som normalt inte ses som stora cykelländer tidigt identifierat som en viktig del av att göra såväl cykeln som kollektivtrafiken attraktiv och konkurrenskraftig.

S-tog i Köpenhamn, cyklar på tågen en självklarhet och gratis. Foto: Copenhagenize

”Stadsbalkon” i Groningen. En röd cykelväg som leder rätt in i cykelparkeringen vid Groningen centralstation

Forskning och erfarenheter från Holland visar att skapas det bra förutsättningar att med cykel ta sig till/från och parkera vid kollektivtrafiken ökar kollektivtrafiken med 5 – 10 procent. Om det inte skulle finnas några begränsningar både vad gäller cykelparkeringar och att ta med cykeln i kollektivtrafiken redovisas en potentiell ökning av kollektivtrafiken med 30 – 35 procent. Detta skulle medföra ett minskat biltrafikarbete med 7 procent enligt samma studie. (Van der Harst, J A. CROW, 1993).

I Köpenhamn blev det i januari 2010 gratis att ta med cykeln på S-tågen (motsvarar pendeltågen i Stockholms län). Antalet resor med cykel tredubblades det första året och totalt sett ökade antal resenärer med 8 procent. Möjligheten att ta med cykeln gratis ledde till såväl nya kunder som att tidigare kunder reste mer.

 – Der er ingen tvivl om, at der er kommet en masse nye kunder til, siden vi lancerede gratis cykler. Det er en af vores allerstørste succeser, siger salgsdirektør i DSB S-tog, Niklas Marschall

Cykelparkeringar

Då cykel och kollektivtrafik är ett omfattande område tänker jag dela upp det i två delar och börjar med cykelparkering och frågan vad är en bra cykelparkering? Några grundläggande kriterier och kvaliteter på en cykelparkering:

 • Placeras i närhet till målpunkten
 • Lokalisering i förhållande till huvudsaklig angöringsriktning
 • Stöldsäkert (t.ex. möjligt att låsa fast cykelns ram, eller i låsbart/bevakat garage)
 • Funktionella cykelställ som passar de flesta cykelmodeller
 • Väderskyddat
 • Kapacitet (alltid finnas lediga platser)
 • Upplevd trygghet, särskilt när det är mörkt

Är du intresserad av mer fakta och underlag när det gäller cykelparkering finns CyCitys sammanställning samt denna handbok:

Hur ser det då ut runt om i världen när det gäller cykelparkeringar och kollektivtrafik? Nedan följer några exempel på cykelparkeringar i världsklass:

Stadsbalkon i Groningen, Holland

Tusentals cyklar parkerade framför stationen i Groningen i slutet av 1990-talet

Här är några bilder på hur det ser ut efter en omfattande ombyggnad av området framför stationen. Den nya cykelparkeringen invigdes 2007.

”Balkongen” som är placerad ovanpå cykelparkeringen. Stora och öppna vistelseytor helt rena från cyklar och en enorm cykelparkering under. Se även hur stora delar av ytan framför stationsbyggnaden är helt befriad från motorfordonstrafik, en viktig signal och markering vad som är prioriterat.

Ett av flera ljusinsläpp, dels för att skap ljus i cykelparkeringen, dels för att möjliggöra träd

En av flera cykelvägarna som leder rätt in i parkeringen

Parkeringen har sedan den blev klar 2007 redan byggts ut i omgångar och har i dag plats för över 9 000 cyklar. Parkeringen är utformad så att man från flera håll kan cykla rätt in i cykelparkeringen. Den är lokaliserad i direkt anslutning till stationsentrén och självklart under tak. Att parkera cykeln är gratis och parkeringen är bevakad. Stor möda har lagts ner på att skapa en trygg och säker cykelparkering. Den är ljus, luftig och genomsiktlig, både dag- och nattetid.

En öppen planlösning, ljusinsläpp från tak och sida för att skapa genomsiktlighet och undvika dolda ytor. En väl genomarbetad belysning, såväl dag- som nattetid. I bakgrunden ser ni cykelvägen som leder rätt in i garaget

Skymning

Kväll

Informationstavlor på strategiska platser i och runt om garaget som informerar om lediga platser i de olika sektionerna av parkeringen

Här kan ni följa med på en cykeltur genom parkeringen.

Radstation Münster, Tyskland

Hauptbahnhof Münster på 90-talet, fullt av parkerade cyklar framför stationen

Samma plats i början av 2000-talet, en spektakulär glasbyggnad markerar cykelgaraget

I början av 2000-talet uppfördes ett cykelgarage för över 3 300 cyklar i omedelbar anslutning till stationen. Garaget att bevakat och det kostar att parkera sin cykel. Ett flertal olika anslutningar till/från garaget finns för att skapa god tillgänglighet och flexibilitet. I garaget finns en särskild VIP-avdelning där man har sin särskilda reserverade plats. Vidare finns möjlighet till förvaring i låsta skåp. En cykelbutik med service och cykeluthyrning finns i garaget. En särskild cykeltvätt finns också.

En hög glasbyggnad för att skapa ljusinsläpp till garaget samt tydligt markera cykelns betydelse i staden och transportsystemet

Ramp som leder ner i garaget, en av flera anslutningar till garaget

I garaget används nästan uteslutande tvåvåningsställ för att utnyttja volymen maximalt. Två olika modeller används. Garaget är även kameraövervakat

Cykeltvätt

Låsta förvaringsutrymmen som kan hyras

Stor omsorg vad gäller belysning för att skapa en attraktiv och trygg miljö

Houten, Holland

I Houten finns en enastående cykelparkering i direkt anslutning till tågstationen. Parkeringen färdigställdes 2008 och rymmer över 3 000 cyklar och det är gratis att parkera. I anslutning till parkeringen finns en cykelaffär och cykeluthyrning, OV-Fiets, som hanteras av den nationella tågoperatören NS och återfinns i stora delar av Holland. 

En bred och separerad cykelväg och i bakgrunden tågstationen och cykelparkeringen som är lokaliserad direkt under plattformarna. Observera att det är ingen mörk och trång tunnel under spåren utan en öppen lösning

Cykelvägen passerar under plattformarna och här ligger entrén till cykelparkeringen. Plattformarna är målade ljusa och med tak och väggar av glas för att öka ljusinsläppet

En ljus och öppen cykelparkering, indelad i sektioner för att enkelt orientera sig. Självklart kameraövervakad

OV-Fiets lånecyklar. Hiss till plattformarna i bakgrunden

Vy från plattform, kan det bli enklare att genomföra en kombinationsresa?

Eindhoven, Holland

18 Semtemberplein torget färdigställdes efter en omfattande ombyggnation 2009. Torget ligger i direkt anslutning till tågstationen och som en del av ombyggnationen skapades ett cykelgarage för 1 700 cyklar. En arkitektur som verkligen sticker ut, något som är mycket vanligt i Holland när det gäller cykelinfrastruktur.

”Bubblan” som tydligt markerar lokaliseringen av cykelgaraget på torget

De två entréerna till cykelgaraget under byggnation

Färdigställd entré

Rullband för att enkelt ta sig in och ut ur parkeringen. Ett stort glasparti för att göra entrén ljus och välkomnande

En ljus och öppen planlösning

Freiburg, Tyskland

Ett cykelgarage i två våningar i direkt anslutning till tågstationen. Parkeringen rymmer drygt 1 000 cyklar och det kostar att parkera. I anläggningen finns även en cykelaffär, cykeluthyrning och ett mobilitescenter samt ett café.

Observera ställningen på taket, solpaneler!

En stor öppning i taket för att skapa ljus och rymd

In-/utpasseringssystem till cykelparkeringen

Övre våningen med cykelaffär/service och Café. Cykeluthyrning genom tågoperatören Deutsche Bahn.

Så några platser och städer som inte kan anses som framstående cykelstäder men som bör uppmärksammas för att de visar att det är möjligt att börja skapa bra cykelparkeringar:

Long Beach, USA

Strategiskt placerad vid en större kollektivtrafikknutpunkt och på en gata, First Street, där biltrafik är förbjuden finns Bikestation Long Beach. En anläggning som förutom cykelparkering rymmer en cykelaffär/service, cykeluthyrning. Parkeringen är avgiftsbelagd.

Återigen en parkeringsanläggning som präglas av ljus, öppenhet och luftighet

Cykelaffär, service och cykeluthyrning

Washington DC, USA

I anslutning till Union Station finns en cykelparkering inomhus som rymmer över 100 cyklar. Anläggningen innehåller även cykelaffär/service, cykeluthyrning, omkläddningsrum och låsta förvaringsutrymmen. Parkeringen är avgiftsbelagd.

Vilken bakgrund, vilken front!

Ytterligare en anläggning som präglas av ljus och som i allra högsta grad sticker ut i stadsbilden. Detta i ett land som kanske mer än något annat land förknippas med bilen.

Det här var en liten sammanställning av mer eller mindre storslagna cykelparkeringar. Jag har valt bort ett stort antal. Det är mycket tydligt när man gör en genomgång av cykelparkeringar runt om i de stora cykelländerna/städerna att de värdesätter cykeln som transportmedel. Infrastrukturen får kosta, den ska vara funktionell, av hög kvalitet och den får gärna göra ett tydligt avtryck i stadsbilden – inte gömmas undan.

Detta är oerhört viktigt. Infrastruktur är i allra högsta grad kommunikation, en tydlig markering och signal vad som prioriteras. Den påverkar människor och deras val i allra högsta grad.

Här kan ni avsluta med en liten cykeltur i cykelparkeringsanläggningen vid Antwerpens centralstation, jösses!

I nästa del tänkte jag gå igenom möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken. Ett område som är mycket väl utvecklat på många platser runt om i världen men som i Sverige befinner sig på stenåldersnivå.

Här finner ni övriga delar i serien:

Har ni tips, bilder etc. på cykelinfrastruktur i världsklass så sänd gärna ett mail till mig: krister.isaksson@kadens.se

 

Share.

27 kommentarer

 1. Erik Johansson on

  Tack för bilderna nånting för Uppsala att titta på, de har verkligen behov av en bättre cykelparkering.
  Om det kommer se ut så där på Odenplans citybane garage så är det helt klart intressant, men det verkar som om torgets funktion för gående och cykelgaraget snyggt byggs ihop. Vad jag menar är att när man designar för bilar, och speciellt när vi talar om bilgarage, så skapar man ofta dåliga möjligheter för att röra sig till fots runt dom. Tänk om alla garage kunde göras så här fina i stadsmiljön.

 2. Krister Isaksson on

  Erik, tack! Ja det var tråkigt att Uppsala och Banverket/Trafikverket inte bättre tog vara på möjligheten när de byggde om stationsområdet.
  När det gäller Odenplan så har jag några farhågor:
  1, garaget är för litet
  2, det kommer endast vara en entré vilket är en kraftigt begränsande faktor när det gäller tillgänglighet. Torget är stort och det är många gånger besvärligt att ta sig runt. Detta kommer att få till följd att man kommer att cykla kors/tvärs över torget. Se på exemplen ovan, mycket ofta har de fler än en entré.
  Så vad som borde göras på Odenplan är flera entréer men även ett garage till. Här finns en enkel och tämligen billig lösning. Det är nämligen så att det kommer att krävas ett mycket stor schakt för att kunna bygga det omfattande system av rulltrappor som krävs. Detta schakt kommer sedan att återfyllas och här skulle man ”enkelt” kunna utnyttja detta utrymme för cykelparkering istället för att bara fylla igen hålet!

 3. På tal om cykel på tåg, gjorde copenhagenize.com ett långt inlägg i ämnet idag, där nämns bland annat CalTrain som är ett slags pendeltåg runt San Francisco området, och där har de en cykelvagn där man kan ha sina cyklar utan några restriktioner på när och var man får gå på eller av.
  http://www.wired.com/images_blogs/autopia/images/2008/10/02/caltrain_bikes.jpg
  När jag själv var i San Francisco så noterade jag när jag åkte med BART, en annan tåglinje som liknar mest Stockholms tunnelbana, flera cyklister i vagnarna under min korta tur. Där finns vissa restriktioner vad gäller rusningstid, men vissa sträckor tillåter alltid cyklar, även under rusningstid.
  Dessutom finns det en ”bicycle shuttle” som man kan ta med sin cykel, då cyklar på tåget är ej tillåtna!
  Fantastiskt! Detta i San Francisco där de bara har 3% andel cykelresor, som kan jämföras med Stockholms 10%!

 4. Krister Isaksson on

  Dmitri F, ja detta är ett område med mycket stor utvecklingspotential i Sverige. Här kan huvudmän för kollektivtrafiken och kollektivtrafikoperatörer göra omfattande satsningar och åtgärder.

 5. Vilka häftiga tvåvåningsställ!
  Tyvärr tyckte jag mig se, från filmen i Antwerpen, att man gjort samma märkliga misstag som cykelställsfabrikörer gjort i alla tider, nämligen att göra avståndet mellan två parkeringsplatser mindre än bredden på ett genomsnittligt cykelstyre. Jag har funderat en del på hur det blivit så, men kommit fram till att det antagligen är önsketänkande som ligger bakom.

 6. Krister Isaksson on

  Jocke, i dessa länder så är antalet cyklar/cyklister så stort att mycket handlar om att få in så många cyklar som möjligt. Det finns en stor skillnad på dessa ställ jämfört med de som är vanliga i vårt land. Det är att det är nivåskillnad mellan platserna, detta gör att styrena sällan kommer i konflikt med varandra. Men visst har du rätt, större avstånd mellan platserna gör det enklare och lättare att parkera och få ut sin cykel. Särskilt om man har väskor, korg eller barnsits.
  Tvåvåningsställen har också ofta en nivåskillnad mellan platserna och de fungerar så att man drar ut en skena, fäller ned den, skjuter upp sin cykel och lyfter upp skenan/cykeln. Skenan är försedd med en gasfjäder vilket gör det enkelt att lyfta upp skenan/cykeln.

 7. många groteska bilder i mitt tycke. med kameraövervakning som bonus. brutalt mekaniskt, oöverskådligt, rörigt, gråa skåpskorridorer, verkar planerat av samma typ av människor som planerar bilism? är det detta folk vill ha?

 8. Cornelis Harders on

  Härliga bilder Krister!
  Kul med en cykeltvätt.
  Mycket att lära sig för svenska planerare. Cykelparkering är vi fortfarande dåliga på i Sverige, endast Lund har en fungerande lösning och nu också i Älvsjö. Men att exempelvis inte Uppsala passade nu när stationen byggdes om är obegripligt. Men det finns möjligheter. Läste om att Västerås ska bygga om hela stationsområdet och resecentrum. Även Nyköping, Linköping och Norrköping ska planera för nya resecentrum när ostlänken kommer igång. detta är typiska städer där den lokala kollektivtrafiken ha svårt att konkurera med bilen, men där cykeln bör vara det självklara anslutande färdmedlet till de nya tågen i Mälardalen.

 9. Krister Isaksson on

  Cornelis, du får inte glömma bort Malmö, Hyllie, Triangeln och inom kort Centralstationen är alla exempel på att det går att få till bra och attraktiva cykelparkeringar om man vill och har en aktiv planering.

 10. jag börjar förstå, här återfinns skaran av totalitära maktpersoner inom cykelområdet som inte lyssnar till behoven. de definierar obehindrat själva vad som skall göras och planerar uppifrån. deras tankar kretsar kring, låsbarhet, övervakning, pengar, nyansen grått, groteska miljöer, skyltningsterror, mekaniserade cykeltvättar. Jag hoppas jag hinner cykla mycket innan:
  huvudmän för kollektivtrafiken och kollektivtrafikoperatörer (hinner) göra omfattande satsningar och åtgärder.

 11. Tänk om jag kunde parkera i en sådan cykelparkering vid stationen! Att kunna känna mig trygg att både vistas i den samt veta att min cykel står kvar när jag kommer tillbaka.

 12. Jösses vilka fina exempel du visar upp, som att komma till en annan värld! En värld där man uppenbarligen vill OCH ser till att människor kan använda cykeln. Det känns som vi har en lång väg att vandra i detta land innan vi ens är i närheten av något liknande…

 13. Underbart!
  Att använda cykelparkeringar dels för att göra det enklare och säkrare att ta cykeln dels för att göra påtagliga avtryck i stadsbilden. Mera sånt!

 14. Krister Isaksson on

  Emma, du tar verkligen upp två väsentligheter när det gäller att cykla och att parkera sin cykel, man vill göra det i en trygg och säker miljö och man vill ju att cykeln ska finnas där när man kommer tillbaka.

 15. Krister Isaksson on

  Joakim, tack! Vi börjar ändå se fragment av detta även i Sverige. Älvsjö i Sthlm, inom kort Odenplan, i Malmö Hyllie, i Lund vid centralstationen. Så det börjar så sakteliga även hitta hit, inte kanske i samma omfattning och kvalitet som platserna jag visar.

 16. Jo det är verkligen det man reagerar på när man ser dessa bilder, två eller fler ingångar till cykelparkering är mycket behövligt om man ska ha en cykelparkering. Speciellt på stora trafikseparerade torg, som väl Odenplan får räknas till.
  Grejen med Odenplan är att man skulle kunna parkera cykeln vid Matteus kyrkan där de bygger andra ingången, det finns plats för mycket parkering där, men ingen sådan kommer byggas i planerna.

 17. Krister Isaksson on

  Erik, det är precis i detta område som den stora schakten för rulltrappspaketet kommer att ske, ett gyllene tillfälle och ett bra läge. Det är även så att området ovanpå/mellan plattformarna/spåren skulle kunna utnyttjas då man måste göra en omfattande schakt även här. Så istället för att bara fylla igen, bygg cykelgarage! Möjligheten kommer inte igen alt. kommer kosta ofantligt mycket mer att göra i efterhand. Det riskerar bli som följetången Centralstationen, decennier av undermåliga cykelparkeringar. Till saken hör också att det från Odenplan inte kommer att vara tillåtet att ta med cykeln på pendeltåget, vilket ju är möjligt från Karlberg. Detta kommer ju ställa än större krav på cykelparkering, både vad gäller kapacitet, lokalisering och kvalitet. Sen kan man ju hoppas att SL kommer till insikt och ändrar sig vad gäller att få ta med sig cykeln…

 18. Men om Karlbergs station nu tas bort (om jag uppfattat det hela rätt?), vart ska man då kunna få på cykeln på pendeln i staden? Är det endast Stockholms södra som gäller då!?
  Argh! Vad håller SL/Sthlm på med?
  Jag trodde att tiden för cykel-ovänliga infrastrukturssatsningar var förbi, eller åtminstone på väg bort… Tydligen inte!

 19. Krister Isaksson on

  Dmitri F, Karlberg försvinner som pendeltågsstation och ersätts av Odenplan när Citybanan är klar. I innerstaden måste du då till Södra station om du vill få med cykeln på pendeltåget. Motivet SL anger för att inte få ta med cykeln från den nya pendelstationen Odenplan är att det finns risk för omstigning med cykeln till tunnelbanan. Vad ska man säga?

 20. Verkligen tråkigt att höra!
  Karlberg låg perfekt till på den norra sidan av stan för fullständig åtkomst till City på cykel…
  Ännu ett kugge i hjulet för cykelvänlig kollektivtrafik… 🙁

 21. Krister Isaksson on

  Dmitri F, agera och mailbomba SLs styrelse! Även ni andra som tycker detta stinker, till slut kommer verkligheten ikapp även SL…

 22. Krister,
  har du några tips på bra e-postadresser/personer? Man kan ju gå via fejsbok eller tvitter, men det känns inte som att det kommer så långt där.
  In the mean time, så använder jag kontakt-formuläret.

 23. ??? :O Mycket imponerande parkeringar! Cykelparkering i Järnvägsparken i Stockholm känns som ett grymt skämt i jämförelse. Särskilt med tanke på att den byggdes flera år efter dom parkeringarna som presenteras i artikeln…

Leave A Reply