”Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa”

Detta kan vi läsa på Transportstyrelsens hemsida. Du är alltså skyldig att följa påbudsmärken. För ett tag sedan skrev jag ett inlägg angående historien bakom en cykelbana, en cykelbanan som höll på att bli ett sportfält. Men som till slut blev en ok cykelbana.

Men… häromdagen blev jag uppmärksammad på en liten tilläggstavla, en tavla som i kombination med ett påbudsmärke får en minst sagt lustig konsekvens:

de som cyklar tvingas att använda en del av cykelbanan som inte snöröjas

De tvingas att cykla i snö, is och halka. Nu kommer nog få följa detta påbud och därmed bryta mot trafikregeln som ju säger att man har skyldighet att följa påbudsmärken.

Påbudsmärket säger att du ska cykla till höger om trädet

Under samma påbudsmärke finns en liten tilläggstavla som informera dig om att denna del av cykelbanan snö- och halkbekämpas inte. Men du måste cykla där – bara att bita ihop!

Sen är det också heldragen linje ända från korsningen. Och inte får du korsa heldragen linje. Det börjar bli riktigt tokigt nu…

Detta kan ju staden omgående åtgärda om de vill – så att de som cyklar faktiskt inte bryter mot regelverket. Ett sätt är ju att ta ner påbudsmärket och fräsa bort delar av den heldragna linjen. Ett annat sätt, och ett sätt som kanske ligger mer i linje med att stadens faktiskt säger sig prioritera cykeltrafiken – staden skulle faktiskt kunna ta ner tilläggstavlan och snöröja även denna del av cykelbanan – den mest smakfulla lösningen. Särskilt på ett stråk som detta – ett så kallat pendlingsstråk som ska ha högsta prioritet vad gäller utformning, framkomlighet samt drift och underhåll.

Bara för att en väg eller gata delar sig sätter ju inte staden upp en skylt att ena körbanan inte snöröjs utan man röjer ju självklart bägge körbanorna. Men för cykeltrafiken är det enklare att då sätta upp en skylt att denna del av cykelbanan inte snö- och halkbekämpas. Detta utan att uppenbarligen förstå att genom sin skyltning och målning tvingar de cyklande att cykla på den i framtiden icke snöröjda cykelbanan.

Det verkar inte vara så noga när allt kommer omkring. Varken att cykelbanor är farbara vintertid eller att skylta på ett ändamålsenligt sätt – så cyklande inte tvingas bryta mot trafikregler.

Relaterade länkar:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.
Leave A Reply