canyon_spectral_cf_online_banner

Beslutat av Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka:

” Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att gång- och cykelvägarna i kommunen inte kommer att saltsopas vintern 2019/2020.

Anledningen är saltsopningens negativa påverkan på miljö och djurliv. Saltlaken som används kan skada rastande hundar och påverka intilliggande växtlighet. Vi kommer istället att ploga och sanda för att göra gång- och cykelvägarna framkomliga.”


Artikel i mitti Botkyrka

”kan skada rastande hundar” – man vet alltså inte. Jag frågade en veterinär om detta:

”Enligt veterinären jag talade med beror skador på hundarnas tassar vintertid främst på sten, flis och grus samt is/issörja. Saltet har den effekten att det torkar ut, kan leda till sprickbildning, försvåra läkning av de skador gruset orsakat samt orsakar självklart hunden smärta om det tränger in i skadan. Det var självklart positivt om gång- och cykelvägen var helt fri från grus och issörja.”

Om man nu är så oroad över hundarnas välbefinnande och att den kommer före gående och cyklisters säkra framkomlighet hade man ju kunnat informera hundägarna om de gång- och cykelvägar som inte sopsaltas. Det vill säga 90 procent av Botkyrkas gång- och cykelvägar, och på så sätt erbjudit hundägarna och hundarna snömos, is och grus i stället.

Jag misstänker att detta handlar om något annat än hundtassar och växtlighet. Det handlar om pengar. Och att Botkyrka kommun inte prioriterar säker framkomlighet för de som går och cyklar.

Relaterade länkar:

Share.

2 kommentarer

  1. Vilken tråkig läsning. Och inget om konsekvenserna för de som cyklar och går, som att det vore lika bra med plogning och grusning. Och med detta resonemang borde alltså denna kommun sluta salta sina gator och vägar. Men det kommer ju inte att ske. För säker framkomlighet är reserverat för ett visst trafikslag. Då finns det ingen ”växtlighet” att ta hänsyn till, eller hundar som drabbas. Då är det bara att köra på.
    Uselt Botkyrka, riktigt uselt

  2. Kan ju tycka att Botkyrka kommun ska vara konsekventa och sluta salta kommunala vägar bredvid trottoarer där hundar kan gå.

Leave A Reply