I Stockholm poppar då och då en föreställning upp att cykelinvesteringarna som görs runt om i staden innebär försämringar för gångtrafiken – det kommer inget gott utav dessa cykelåtgärder. Inför valet bildades till och med ett parti som starkt försökte slå mynt av detta. Så jag tänkte gå igenom ett antal cykelinvesteringar som gjorts under några årtionden här i Stockholm och kort redovisa vad som då även gjordes för gångtrafiken. Det blir många exempel, helt enkelt därför att det är väldigt mycket som har gjorts – för cykel- och gångtrafiken.

När man studerar alla dessa exempel så framkommer en tydlig sak: de har inte försämrat för gångtrafiken. Det är faktiskt precis tvärtom: de har inneburit tydliga och mätbara förbättringar. Förbättringar vad gäller gåendes framkomlighet, säkerhet, trygghet och en mer tilltalande gatumiljö.

Men är man av uppfattningen att cykeltrafik inte ska existera överhuvudtaget – då är det ju klara och tydliga försämringar som har skett. Oavsett vad som faktiskt har gjorts.

Så häng med på en tur runt om i Stockholm så kollar vi in vad som gjorts!

Västerbronedfarten

Här upphörde gångbana och gående hänvisades till att antingen ta en omväg i parken – via trappor – eller att fortsätta gå på en smal cykelbana. Ingen bra och trevlig miljö för varken gående och cyklande:

Så då skapades en en gångbana och en cykelbana – bättre för gående, bättre för cyklande.

Före och efter. Före: ingen gångbana – omväg via parken och trappor eller gå på cykelbanan. Efter: gångbana och cykelbana

Ulvsundavägen

Här var det på långa sträckor minst sagt undermålig infrastruktur och förhållanden för både gående och cyklande. Omfattande omarbetningar gjordes av trafikmiljön vilket ledde till avsevärt bättre förhållanden för gående och cyklande:

Här kan ni se fler bilder om förändringen av gång- och cykelbanan på Ulvsundavägen.

Korpmossevägen

Här gick gång- och cykelvägen i en lång omväg och över ett oreglerat, icke hastighetssäkrat övergångsställe. Sen byggdes en gång- och cykelbro. Vilket ledde till en avsevärt kortare sträcka och säkrare passage. Samt separation mellan gående och cyklande:

Lilla Västerbron

En mycket smal separerad gång- och cykelbana. Stora flöden av både gående och cyklande i minst sagt usla förhållanden. Såväl gångbanan och cykelbanan breddades vilket innebar mycket bättre förhållanden – för gående och cyklande:

Stadsgårdsleden

En mycket besvärlig sträcka för gående och cyklande. Smal gångbana, smal cykelbanan. Otillräcklig separation mellan gående och cyklande. Ombyggnationen innebar bredare gångbana, bredare cykelbanan och en tydlig och bättre separation mellan gående och cyklande. Bättre för gående, bättre för cyklande:

Detta var ett litet axplock av cykelprojekt – med förbättringar för gående. Längre ner i inlägget kan ni se många fler exempel som inneburit förbättringar för gående. Generellt kan också nämnas att nästan alla cykelprojekt inneburit ny och bättre belysning, nya eller renovering av träd, nya sittmöbler, hastighetssäkrade passager för gående och cyklande. Det vill säga omfattande och påtagliga förbättringar – för gående och cyklande.

Vidare har förbättringar i cykelinfrastrukturen inneburit förbättringar för människor med funktionsvariationer. Genom cykelbanor, genom att fysiska hinder i form av kantstenar och så vidare försvinner, att ramper och lämpliga lutningar skapas samt att övergångsställen och gångpassager tillgänglighetsanpassas så underlättas deras självständiga mobilitet. En mycket viktig faktor i att arbeta för ett transportsystem för alla.

Foto: Björn Billung

Sen har vi ju den åtgärd som kanske mest fått symbolisera lögnen att cyklisterna får allt, gående ingenting: sopsaltning

Foto: Cyklistbloggen

Drygt 20 mil av stadens cykelvägnät sopsaltas. Cirka 75 procent av dessa är gång- och cykelbanor. Där då såväl gångdelen som cykeldelen sopsaltas. Och då blir det påtagliga förbättringar  – för gående och cyklande. Vilket uppföljningen av sopsaltningen visade: kraftigt minskat antal fallolyckor bland gående på de sopsaltade sträckorna.

Utöver dessa projekt kan nämnas:

Folkungagatan:

Skanstullsbron:

Åstorpsringen:

Sen kan ni bege er ut och ta en titt på dessa gator och själva studera åtgärder som förbättrat för gående med flera:

 • Birger Jarlsgatan – upprustade gångbanor, bredare gångbanor, platsbildningar (små torg), genomgående gångbanor. Hastighetssäkrade övergångsställen
 • Långholmsgatan – upprustade gångbana, genomgående gångbana, platsbildningar (små torg)
 • Rålambshovsvägen – bredare gångbana, genomgående gångbana, hastighetssäkrade övergångställe
 • Gjörwellsgatan – bredare gångbana, genomgående gångbana, hastighetssäkrade övergångsställen
 • Värtavägen – upprustad gångbana, bredare gångbana, genomgående gångbana
 • Lidingövägen – upprustad gångbana, bredare gångbana, tydligare separation mellan gående och cyklande
 • Vasagatan – upprustning gångbanor, bredare gångbanor
 • Västerbron – bredare gångbanor
 • Danviksbron/Värmdövägen – bredare gångbana
 • Rålambshovsparken – passagen under Gjörwellsgatan
 • Örbyleden – ny gångbanan
 • Årstabergsvägen – upprustning gångbana, separation
 • Skärholmsstråket – upprustning gångbana, separation
 • Farstastråket – upprustning gångbana, separation
 • Bogårdsvägen – upprustning gångbana, separation, genomgående gångbana
 • Flatenvägen – upprustad gångbana, separation, genomgående gångbana
 • Västberga allé – nya gång- och cykelbro
 • Gamla Huddingevägen – upprustning gångbana, genomgående gångbana
 • Nynäsvägen (lokalkörbanor) – upprustning gångbana, genomgående gångbana
 • Skärholmsvägen – helt ny gångbana, hastighetssäkrade övergångställen över två körfält, tidigare över 4 körfält, utan hastighetssäkring.
 • Hässelbystråket (Åkeshov mm) – egen gångbana med genomgående passager

Så den som svamlar om att gående inte fått förbättringar iom cykelprojekten har mycket dålig koll. Alternativt tycker illa om cykeltrafik och vill sprida en falsk bild.

Relaterade inlägg:

Jag hänger även på Twitter och Instagram

Share.
Leave A Reply