Share.

3 kommentarer

  1. Erik Johansson on

    Man borde ta det lugnare på cykeln, men vad svårt det är att sänka hastigheten. Vi varje rödljus så får jag rivstarttendenser, min motivation är att öka trafikflödet för de som cyklar bakom mig.

  2. Krister Isaksson on

    Erik, jo det kan onekligen vara svårt att hålla tillbaka. Och det som är lugnt för mig är snabbt för en annan cyklist…

Leave A Reply