Jag skrev ju i ett inlägg i mars om att cykelbloggare i London påverkat cykelsatsningar i London och jag påtalade att det är likadant i Sverige. Här kommer ett konkret exempel: Cykelinfrastruktur i världsklass – trafiksignaler, ett blogginlägg jag skrev i november 2012 och som handlade om hur trafiksignaler kan göras cykelanpassade och hur underutvecklat detta område är i Sverige.

Nu har jag blivit kontaktad av en leverantör av denna typ av utrustning, en leverantör som skrev denna kommentar i inlägget: ” Christer! Säg inte att tekniken är ”outvecklad”, för det är den inte… Det finns massor av bra teknik för cyklar i trafiksignaler, framför allt vad det gäller detektering, för att slippa ”trycka på knappen” och bli anmäld i tid, på samma sätt som bilar blir. Den rätta benämningen torde snarare vara ”oanvänd”…”

Jag svarade: ” Leverantör…, du har helt rätt. Jag skulle varit tydligare och skrivit ”den teknik många kommuner och Trafikverket väljer att använda är outvecklad och omodern”. Tack för påpekandet och så önskar jag att ni lägger stor kraft på marknadsföring av dessa produkter mot kommuner och Trafikverket!”

Varför kontaktade då leverantören mig? Jo för att informera om att min uppmaning och blogg har inspirerat dem och lett till att de nu kommer intensivt marknadsföra utrustning för att förbättra denna del av cykelinfrastrukturen. Det handlar bl.a. om utrustning för att prioritera cyklister i trafiksignaler, för att utföra cykelräkningar, varningssystem vid högersvängar samt utrustning för att genomföra grön våg för cyklister.

Så nu är det bara för kommuner och Trafikverket att öppna sinnena och plånboken, framtiden är här och vill ni samt menar allvar med era cykelsatsningar så kan vi bl.a. ha denna lösning för cyklister, allgrönt:


Grönt överallt och på en gång! Foto: Fietsberaad

Och då cyklar man så här och det ser ut så här:


Vilken framkomlighetsåtgärd för cykeltrafik! Foto: Fietsberaad

 

Relaterade länkar:

 

Ni kan också följa eller nå mig på Twitter

 

 

Share.

13 kommentarer

 1. Riskerna med kraftigt ökat antal cyklister för tex singelolyckor, olyckor med gångtrafikanter och vid omkörning mellan cyklister bör inte glömmas bort. Säkrast är det i en bil. Små bilar med låga utsläpp är en viktig transportfaktor i framtidens städer.

 2. Jome: små bilar i all ära men städerna har inte rum för all biltrafik. Det är inte den sortens stad vi vill ha Därav bör vi få fler cyklister. Likaså har det visat sig att fler cyklister leder till färre olyckor överlag. Likaså kommer fler cyklister att leda till att trafikflödena planeras så att det blir säkrare för alla parter.

 3. Krister Isaksson on

  jome, håller helt och hållet med dig att riskerna inte bör glömmas bort. En stor del av mina blogginlägg har handlat om detta och vad som kan göras för att förbättra förhållandena så det finns absolut ingen risk att jag glömmer det!

 4. Johannes Westlund on

  Jome: När bilen introducerades blev antalet döda och skadade så katastrofalt att det var den vanligaste dödsorsaken för människor mellan 15 och 35 år under 1950-talet. I pressen användes begrepp som ”bildöden”, ”ny farsot” och likannde. Finns väl beskrivet i ”Bilsamhället” av Per Lundin. Det är först flera decennier och åtskilliga miljarder i satsningar senare som vi ser att bilen börjar bli någorlunda trafiksäker. Det handlar om enorma satsningar på forskning och utveckling (FOU), säkrare infrastruktur, ett helt nytt planeringsparadigm (SCAFT-68) och mängder med andra satsningar.
  Motsvarande energi har inte lagts på trafiksäkerhet för cyklister. Att säga att bilen inherent är säkrare är så fruktansvärt historielöst och okunnigt att det saknar motstycke. I själva verket är cykeln mycket säkrare. Vilket man ser om man jämför Australien och Holland, ett utpräglat billand med ett utpräglat cykelland. Trots den utbredda cyklingen i Holland så är säkerheten betydligt bättre i Holland.

 5. johannes; intressant med dina referenser till bilismen på 50 talet, mycket var annorlunda då. historia kan ju knappast användas som en beskrivning av verkligheten idag. har du några faktiska belägg för att skillnaderna mellan holland och australien verkligen beror på cykling?

 6. Jome, historia kan ju i allra högsta grad användas för att förstå och beskriva förhållanden idag, se bara Martin Emanuels avhandling Trafikslag på undantag som Krister bloggat om tidigare.

 7. Jag är ganska pragmatiskt lagd, vet inte hur det är med teknikhistorikerna på KTH. Gång och cykling medför bägge en dödsrisk som är cirka 4-7 gånger så hög jämfört med att åka bil, räknat per personkilometer. Smarta bilar kommer att vara en del av städernas transportsystem för lång tid framöver.

 8. Erik Johansson on

  I Spanien har de skyltar som säger att det blir grönt om ”x sekunder”, det är något jag skulle vilja ha innan nedförsbackarna runt omkring Götgatan. Så kan man ta grönljusen i 30km/h.

 9. Krister Isaksson on

  Erik, då får alla rödljusgående se upp och dom är många i Stockholm! Vet inte om jag tycker det är så klokt på just den platsen…

 10. Johannes Westlund on

  Jome: Referensen till 50-talet visar bara att bilen inte nödvändigtvis är säkrare än cykel. Det har skett en enorm anpassning till bilen och dess förutsättningar för att nå de resultat som vi ser idag. Anstränger man sig lika mycket för att göra cykling säkert så finns goda skäl att anta att cykel skulle bli ett betydligt mera säkert transportmedel.
  Sen bör man ju också beakta att detta blir en slags ”allmänhetens tragedi”. Det är kanske mer fördelaktigt för mig att sitta i en bil säkerhetsmässigt vilket då kanske leder till att jag väljer bil. Detta ökar dock riskerna för alla andra som inte tar bil. Detta leder till att fler tar bilen. Men fler bilar på vägarna leder till att risknivån ökar kraftigt även för alla som sitter i bil. Ett väldigt konkret exempel är att Sveriges rektorer menar att den största säkerhetsrisken för skolbarnen är föräldrarna som skjutsar sina barn med bil. På grund av att säkerhetssituationen försämras väljer allt fler föräldrar att skjutsa sina barn och gör därmed problemet större vilket formar en nedåtgående spiral med större risker och fler bilar som leder till större risker och fler bilar.
  Samma typ av problematik omgärdar bilen på fler områden. Exempelvis så är det bra för mig att välja bilen för att det går fort att ta sig runt. Men väljer alla bilen blir det trafikstockningar och tiden människor får lägga på resor ökar, trots att det då var meningen att de skulle minska. Vi har också miljöproblematiken. Om jag tar bilen så är jag delvis skyddad av kupéfilter och måste inte vara ute i den dåliga luften lika mycket. Men om alla väljer bilen blir luften så dålig att alla är förlorare. Det som är bra för mig individuellt är inte alltid det som renderar i det kollektivt bästa. Ofta resulterar det snarare tvärt om i något kraftigt suboptimalt. Tradgedy of the commons och allt sånt där.
  Holland är ett livs levande exempel på vad som händer om man bryter de nedåtgående spiralerna. Det är ett av världens trafiksäkraste land, trots att många cyklar och trots att nästan ingen använder cykelhjälm. Forskare hävdade på Newsmill att de funnit sambandet att fler cyklister innebär en säkrare stad – för alla.
  Det går inte att som du gör beakta bara individuell risk med att välja olika transportsätt och sedan använda detta som något induktivt antagande vilket renderar i en slags *girig algoritm”.
  I slutänden går det inte att ändra fysikens lagar. Hur mycket plåt vi flyttar och hur snabbt vi flyttar oss påverkar ofrånkomligen hur illa det blir när olyckan är framme. Och olyckor har en obehaglig förmåga att hända när *vem som helst* är aktörer i systemet.

 11. Erik Johansson on

  Krister: Jorra jag håller med, härligt att försöka ta just den där högersvängen i 7km/h, just nu är det gångfart i denna passage.

Leave A Reply