År: 2017

För 7 år sedan flyttade jag och lite senare bytte jag även arbetsplats. Detta innebar att jag fick en ny…

År 2017. En tid av kvalitetssäkringssystem. Av ISO. Interngranskningar. Externgranskningar. Kontrollsystem. Nollvisionen. Handböcker, råd och riktlinjer. Välutbildad och kvalificerad personal.…

En cykelstrategi Lägre moms på cykelreparationer Stadsmiljöavtalen Elcykelpremie Nya ”cykelutredningar” Det är väl ok saker Kommer de ha någon betydelse…