En genomgång gjord av Trafikverket (Vardagscyklisters förutsättningar för säker cykling längs 2+1 och 2+2 vägar, 2010) visar att av drygt 2 400 km 2+1 och 2+2-vägar så har endast:

 • 2 procent av totalsträcka cykelinfrastruktur av hög standard.
 • 63 procent av totalsträckan har vägren där cykling ej är tänkt att ske (men det är inte förbjudet att cykla där)
 • 26 procent av totalsträckan har smala belagda vägrenar tänkt för viss cykling (gillar orden viss cykling, vad är det?)

Potentialen för cyklingen utmed dessa sträckor uppgår dock till över 55 procent enligt samma rapport!

En ovanlig syn: ändamålsenlig infrastruktur att cykla på intill en 2+1-väg, Riksväg 42 utanför Trollhättan

Det är alltså så här Trafikverket arbetar för ökat och säkert cyklande. Det blir ju i varje fall säkert då många tvingas sluta cykla på dessa vägar. Men det är tråkigt att se hur Trafikverket misshandlar den stora cykelpotential som de själva identifierar och inte skapar vettig cykelinfrastruktur i samband med att de bygger om dessa vägar. Är detta vägen mot det hållbara transportsystemet?

Share.

17 kommentarer

 1. Misstänker att det kan bli svårt att hitta någon, just pga vansinnet i att ge sig ut på en 2+1 väg på cykel.
  De är helt enkelt för farliga för cyklister om de inte har en rejäl väggren.

 2. Krister Isaksson on

  Emil, det är ju också intressant att prata med dem som känner att de tvingats sluta cykla iom ombyggnaden av dessa vägtyper.

 3. Visst är de farliga, men olika farliga. Några har kvar något av en vägren. Andra har rentav fått en cykelväg. Det finns en annan olat som Trafikverket tagit till för att gynna bilisternas överlevnad på bekostnad av andras väl och ve. Det är att det görs hål i vägen för att varna eller kanske skall det vara väcka sovande bilister. Ett sådant indirekt stöd till somnabulister är i ett evolutionärt perspektiv helt förkastligt. Skall det finnas bilister skall de väl åtminstone vara vakna. 😛

 4. Krister Isaksson on

  Sven-Erik, vaket skrivet! 😉 Ett rimligt krav när man framför en bil eller långtradare kan man tycka…

 5. Jocke von Scheele on

  De 2+1-vägar som har ordentliga vägrenar är väl i princip alltid motortrafikleder? Dvs förbjudna att cykla på. De gamla landsvägar som konverterats till 2+1 har ju i princip ingen vägren alls. Jag har ärligt talat aldrig reflekterat över att det skulle gå att cykla på en 2+1-väg, även om det antagligen är lagligt på de som saknar vägren.

 6. Krister Isaksson on

  Jocke, se min ändring av inlägget, 240 mil är tillåten att cykla på! Endast 2 procent av dessa 240 mil har cykelinfrastruktur…

 7. Rikard Söderberg on

  Jag har ofta cyklat från föräldrahemmet norr om Uppsala till Gysinge. Väg 56 var tidigare en ”vanlig” väg som det gick att cykla på. Men sedan den gjordes om till 2+1 är den helt livsfarlig att cykla på. De det inte finns några alternativ att ta sig till Gysinge måste du ut på den vägen mellan väg 272 och gamla vägen till Gysinge. Lastbilarna ligger någon decimeter från dig i 100 km/h. Fullständigt barockt att Trafikverket kan utestänga oss cyklister. Borde vara en lag på att de måste när det byggs 2+1 vägar också bygga en cykelbana bredvid. Samma sak med 2+1-vägen väg 80 mellan Hofors och Falun, lika livsfarlig och utan vettiga alternativ.

 8. Jocke von Scheele on

  Hmmm, det där måste gälla enbart de 2+1-vägar som inte är motortrafikled, dvs det som kallas ”mötesfri landsväg” av Trafikverket (tror jag). På en motortrafikled är ju cykling förbjuden och några sådana 2+1-vägar finns ju inte med i sammanställningen. Skulle man räkna in även motortrafikleder som är mötesfria 2+1-vägar så skulle procentsatserna sjunka. Har dock ingen aning om hur stor andel av 2+1-vägarna som är motortrafikleder respektive landsvägar.

 9. Krister Isaksson on

  Rikard, denna obalanserade planering och utformning av transportsystemet har pågått i decennier och förstärks nu än mer genom 2+1-vägar. Trafikverkets svar är ju då och då att det inte var helt lämpligt att cykla på dessa vägar innan de byggdes om till 2+1, då använder man det som argument för att totalt omöjliggöra cykling istället för att skapa möjligheter ATT kunna cykla.

 10. Krister Isaksson on

  Jocke, ja visst skulle utfallet troligen bli än värre om motortrafikleder togs med. Nu var ju en hel del av dessa redan motortrafikleder innan de blev 2+1 och därmed inte tillåtna att cykla på. Då finns ofta ett alternativt vägnät för att hantera långsamtgående fordon så konsekvenserna är inte alltid lika påtagliga för cyklister som vid skapandet av mötesfria landsvägar.

 11. Hasse Lindberg on

  Beträffande Sven-Eriks inlägg om bl.a. frästa kantmarkeringar:
  Självfallet är det ett önskemål om att trafikerade vägar ska ha separata cykelvägar. 2+1-vägarna har ju som sagt oftast blivit omöjliga att cykla på.
  Längs trafikerade vägar med bred vägren kan dock en fräst kantmarkering vara till hjälp för cyklisterna. Markeringen är då inte primärt till för att väcka bilister, även om detta också kan vara till nyttigt ibland 🙂 Men en bilist som en gång kommit för långt ut på en sådan väg undviker nog i fortättningen att göra detta om han/hon är rädd om sin bil. På så vis fungerar markeringen också som ett skydd för cykeltrafiken på vägrenen.
  Jag har själv tillsammans med Trafikverket medverkat till tillkomsten av sådan väg utanför Linköping och resultatet har bedömts som gott.

 12. Anders Myrin on

  Det verkar som att 2+1-vägarna är farliga även för bilister:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-nojd-med-omkorningsforbud
  ”Det var många yrkeschaufförer som var positiva då det rullade hela tiden och de slapp stå still. Men många var irriterade också. De måste ställa det i relation till hur det hade varit om de var helt stopp eller olyckor.”
  Så att tvinga in bilarna på ett led gör alltså resan säkrare, och alldeles säkert bidrar det till minskad miljöpåverkan eftersom omkörningar kräver mycket energi och olagliga hastigheter i allmänhet inte går att hålla. Jag ser ingen nackdel alls med att permanenta detta, faktiskt!
  Det skulle i så fall vara frågan om vad man ska göra med den överblivna tredje filen… 🙂

 13. Krister Isaksson on

  Anders, vilken strålande idé! En 3,5 m bred dubbelriktad cykelbana med bra kurvradier och gynnsam topografi. Undra när vi får se den? Eller är det troligare med en utbyggnad till 2+2-väg?

 14. klart att cykelmiljön blev sämre när rv. 40 (Eksjö – Mariannelund ) byggdes om till 2 + 1 väg men jag cyklar i stort dagligen, till dels på riksvägen … till saken hör att jag talade med (har bl a sammanställt en skriftlig studie över cyklismen …) företrädare för vägverket ; har lagt förslag om en en meters (1.20 cykelkorridor , avgränsad med heldragen linje och räfflor men fick inget gehör ( fel, blev i stort utskrattad: ”vi bygger för bilismen … ”)

Leave A Reply